NYHETER 2023-03-16 KL. 08:10

EU-pengar att söka för att utveckla Vallentunas landsbygd

Av Anneli Leijel

EU-pengar att söka för att utveckla Vallentunas landsbygd
Foto: Adobe

”Det finns stor utvecklingskraft i Vallentuna”, säger Mimmi Skarelius Lille, översiktsplanerare på Vallentuna kommun

Är du företagare eller aktiv i en frivilligorganisation och har en idé för hur Vallentunas landsbygd ska utvecklas?

Då finns möjligheten att få ekonomiskt stöd för att starta ett utvecklingsprojekt. Sedan januari är Vallentuna för första gången med i leader – en metod för att utveckla ett område utifrån lokala förutsättningar.

Leader är ett EU-projekt som funnits i många år. Det innebär att en person som har idéer om den lokala utvecklingen kan söka pengar till projekt, förutsatt att kommunen man bor i är med i leader. I Sverige finns ett 40-tal, geografiskt indelade leaderområden. Vallentuna är nu med för första gången i det som heter ”Upplandsbygd lokalt ledd utveckling” tillsammans med Sigtuna, Knivsta, Östhammar och Uppsala.

– Man ansöker om att vara med. Vi är nu med och har fått en pott som vi kan söka projektpengar från. Det är föreningsstyrelsen för Upplandsbygd som beslutar om vilka av dem som ansöker som får stöd, berättar Mimmi Skarelius Lille, översiktsplanerare på Vallentuna kommun och insatt i leadermetoden.

Långsiktiga mål
Som medlem i föreningen är Vallentuna kommun även medfinansiär. Merparten av projektpengarna kommer från EU och föreningen förvaltar drygt 43 miljoner kronor som kan användas till utvecklingsprojekt på Vallentunas landsbygd åren 2023-2027.

För att ha möjlighet att söka projektpengar via leader behöver vissa kriterier vara uppfyllda. Tanken med projektet är att privat, ideell och offentlig sektor ska arbeta tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Men det går att söka pengar för ett projekt som involverar två av de tre, till exempel både ett företag och en ideell förening.

Målet med leader är att skapa områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

– Grundtanken är att man ska jobba tillsammans långsiktigt, med något som gynnar många och kan finnas kvar i flera år. Nya idéer och innovationer välkomnas, men det går också att komma med en idé som är gjord någon annanstans, bara den är ny för den här platsen, berättar Mimmi Skarelius Lille.

– För entreprenörer som sitter på flera idéer, men kan ha svårt att få ekonomi till sina idéer, är det här en jättemöjlighet att söka projektpengar, tillägger hon.

Söker nya idéer
Ett kriterium för att kunna söka projektpengar är också att det finns ett hållbarhetstänk, att det som föreslås inte har någon negativ påverkan på de tre hållbarhetsdimensionerna inom FN:s Agenda 2030. Det ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.

– Agenda 2030 är otroligt brett, så det är mycket som ryms inom detta område. Är man osäker kan man alltid börja med att skicka in sin projektansökan, så får man sedan stöd av kansliet för Upplandsbygd. De kan också hjälpa till med att hitta samarbetspartners, säger Mimmi Skarelius Lille.

Exempel på tidigare projekt som fått stöd inom leadermetoden är olika matmarknader och skolträdgårdar, men också kulturkvällar och bygdedagar.

– Ett annat exempel är Ullförmedlingen i Uppsala, en digital marknadsplats för svensk ull, ett sätt att distribuera ull via webben, berättar Mimmi Skarelius Lille.

Hon hoppas att det är många i Vallentuna som nu tar tillfället i akt att söka projektpengar.

– Det finns stor utvecklingskraft i Vallentuna. Det är många som har flera idéer och man behöver inte själv bo eller arbeta på landsbygden för att få stöd för sin idé.

För den som vill veta mer går det bra att vända sig till Vallentuna kommuns kontaktcenter och även direkt till Upplandsbygds kansli.

–Alla idéer är välkomna. Det kan vara enkla idéer, men gärna vågade och banbrytande idéer också, säger Mimmi Skarelius Lille.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se