NYHETER 2024-03-07 KL. 10:20

Exceptionella vattenflöden i Vallentuna utmanar fastighetsägare

Av Anneli Leijel

Skyddsåtgärder och ansvar kring hanterande av rekordhöga nivåer.

Exceptionella vattenflöden i Vallentuna utmanar fastighetsägare
VATTENSJUKT. Vattnet står ovanligt högt i Vallentuna just nu. Foto: Roffe Andersson

Just nu är det höga vattenflöden i diken, vattendrag och sjöar i Vallentuna. Orsaken är en kombination av snösmältning, mycket nederbörd och att marken är frusen. Tjälen i marken gör att vattnet inte kan rinna ner i marken utan rinner på markytan.

– Vi har haft en extrem väderlek. Det har varit en exceptionellt snabb snösmältning och sedan regn på det, säger Johan Carselind, gatu- och parkchef på Vallentuna kommun.

Förutom den snabba svängningen i väderlek den senaste tiden, var marken vattenmättad och flödena höga i vattendragen redan före vintern. Det bidrar också till att vattnet nu står så högt.

Mer än på sex år

Enligt SMHI har hela Svealand en vattenbalans som avviker mycket från det normala. I Södermanland och Östergötland har SMHI utfärdat varningar för höga flöden och översvämningar.

– I Stockholmsområdet har vi varit ganska förskonade från översvämningar, medan både nedåt och uppåt i landet har det varit mer översvämningar. Gavleån i Gävle är ett exempel, säger Johan Carselind.

Så här höga vattenflöden som Vallentuna har nu har han inte sett under sina sex år i kommunen.

Vallentuansjön och Lillsjön är exempel på sjöar med högt vattenstånd och när det gäller kommunal mark har några gångstråk varit vattenbelagda.

Vad gör kommunen när vattenflödena står så högt?

– Vi gör inget åt det. Vi kan inte göra något. Att valla in, göra vallar, är mycket svårt runt en sjö. Att till exempel använda sandsäckar som barriärer, det görs endast om det hotar bebyggelse. Vattnet är så här högt en begränsad tid. Nu när all snö har smält bör vattnet sjunka undan, samtidigt som tjälen släpper. Det bästa är att låta naturen sköta det själv, säger Johan Carselind.

Husägarens skyldighet

Eftersom det är sällan som vattenflödena är så höga som nu, finns inte heller någon beredskap i kommunen för att vidta några särskilda åtgärder.

– Vi har inte haft problem tidigare. Det är kanske något vi bör diskutera framöver, hur vår beredskap ska se ut, säger Johan Carselind.

Som enskild fastighetsägare har man ett ansvar att skydda sin egendom, om den riskeras att översvämmas.

Vid skyfall och översvämning prioriterar räddningstjänsten och kommunen att skydda samhällsviktiga funktioner, till exempel sjukhus, och personer som inte själva kan sätta sig i säkerhet.

Enskilda fastighetsägare och privatpersoner måste därför vara beredda på att själva skydda och ansvara för sin fastighet och egendom. Det handlar till exempel om att vid behov bygga egna barriärer med hjälp av till exempel sandsäckar eller att pumpa ut vatten om det kommit in i en källare. På krisinformation.se finns mer information om sådant som är viktigt att tänka på vid en översvämning.