NYHETER 2024-07-04 KL. 09:36

Fåglar ringmärks i Angarn igen

Av Victoria Sid

Efter mer än 40 år kommer ringmräkning av fåglar att ske i Angarnsjöängen igen. Angarnsgruppen har fått tillständ att återuppta ringmärkningen i området.

– Vi kom på att det är nog dags att vi gör det här igen, säger Gunnar Hesse, ordförande på Angarngruppen.

Fåglar ringmärks i Angarn igen
Foto: Roffe Andersson

På 70-och 80-talet, innan Angarnsjöängen blev ett naturreservat ringmärktes ett stort antal fåglar på platsen. Men nu, 40 år senare har Angarngruppen fått tillstånd att återuppta ringmärkningen från Länsstyrelsen.

– Vi har fått tillstånd att ringmärka under ett antal år. En medlem är certifierad och jobbar på Naturhistoriska riksmuseet. Sen har vi två andra som hållit på med ringmärkning tidigare och assisterat, säger Gunnar som menar på att en måste vara certifierad för att få ringmärka fåglar.

Redan igång

Vid Angarn har ringmärkningen redan försiktigt dragit igång. Men det är framförallt på fåglarnas höststräck som ringmärkningen kommer att ske.

– Det kommer att dra igång på allvar efter högsommaren. Nu är det mest blåmesar och talgoxar, som man inte ska förminska men det intressanta blir i september när den fina blåhaken kommer, säger Gunnar.

Då det finns rikligt med material från 40 år tillbaka kommer Angarngruppen kunna följa och se hur livet för fåglarna har förändrats under åren.