NYHETER 2024-03-26 KL. 14:07

Familjecentral kan bli verklighet

Av Victoria Sid

Till hösten kan en familjecentral i Vallentuna bli verklighet. I Öppna förskolans lokaler i centrala Vallentuna ska föräldrar med barn mellan 0-6 år kunna få stöttning och vägledning.

– Föräldrar får möjligheten att träffa oss lättillgängligt. Det känns jättebra, säger Elin Hall, enhetschef för Öppenvården Barn och familj.

Familjecentral kan bli verklighet
VERKLIGHET. Till hösten kan Vallentuna få en familjecentral dit föräldrar med barn mellan 0-6 år kan vända sig i Öppna förskolans lokaler. Susanna Sohlberg och Elin Hall arbetar med familjecentralen. Foto: privat

I Vallentuna har det funnits ett stort behov av en familjecentral enligt Elin Hall. Med centralen kommer föräldrar få en möjlighet att träffa socialförvaltningens öppenvård, barnavårdcentralen och mödravårdcentralen under ett och samma tak i Öppna förskolans lokaler.

– Det som folk behöver stöd i kommer vi att hjälpa till med. Vi kommer att ha ett schema så att man i förväg som förälder vet att den här dagen kommer till exempel tandvården komma och prata om tandhälsa för små barn.

Hur kan man minska konflikter i samband med en separation och hur är det att vara förstagångsförälder eller hur är det att få ett syskon? Frågorna som kommer tas upp på centralen är många. En dag i veckan kommer centralen att rikta sig mot föräldrar men bakom kulisserna sker samverkan mellan de olika verksamheterna. Det är grundstenen i hela arbetet.

– Samverkan i sig är en trygghet för invånarna. Att högerhanden vet vad vänsterhanden gör, säger Elin.

Familjecentralen kommer att rikta sig till alla föräldrar och blir ett sätt att nå ut innan problemen uppstår.

– Man ska inte behöva ha problem för att få hjälp från någon. Utan precis alla föräldrar med barn mellan åldrarna 0-6 år riktar vi oss till, säger Elin.

Samverkan finns redan i kommunen i dag men med centralen kommer arbetet bli mer synligt för föräldrar och mer lättillgängligt. Förhoppningen är att tidigt kunna möta medborgarnas behov av stöd.

– Man ska inte behöva söka stödet utan man kan få hjälp i tid och få det stödet man behöver utan att det behöver gå så långt att man behöver göra en ansökan eller får en orosanmälan, säger Elin och fortsätter:

– Vi vet att tidiga insatser är allt.