NYHETER 2024-01-25 KL. 11:13

Färre försäljningar av bostadsrätter i Vallentuna än på fem år

Av Jens Finnäs

Mellan oktober och december såldes 63 bostadsrätter i Vallentuna kommun. Det är färre än någon tremånadersperiod sedan 2018.

Färre försäljningar av bostadsrätter i Vallentuna än på fem år
FLER LÄGENHETER. Vallentuna har satsat på att bygga fler lägenheter på senare tid. Här låg polisstationen förut. Foto: Roffe Andersson

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.

De sålda bostadsrätterna i Vallentuna kommun hade ett genomsnittligt pris på 2,2 miljoner kronor. I fjol gjordes 151 affärer vid den här tiden på året.

I hela Stockholms län såldes 8 795 bostadsrätter för i snitt 4,0 miljoner kronor.

Statistiken visar även på en prisnedgång i Vallentuna kommun. Medelpriset på försäljningarna av bostadsrätter i kommunen var 1 procent lägre än för tre månader sedan. Även i hela Stockholms län sjunker priserna på bostadsrätter. I hela länet noterades en prisnedgång på 1 procent.

Priserna på bostadsrätter sjunker i 75 av landets kommuner, medan de stiger i 36 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Stockholms län sjunker priserna på bostadsrätter i 19 av 25 kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Salem där priserna sjönk med 13 procent. I Nynäshamn däremot steg priserna med 11 procent.

Priserna på villor stiger något

Villapriserna har gått upp i Vallentuna kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 2 procent. I hela Stockholms län däremot sjunker villapriserna. I hela länet noterades en prisnedgång på 3 procent.

Priserna på villor sjunker i 103 av landets kommuner, medan de stiger i 35 (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar).

Bland kommunerna i Stockholms län sjunker priserna på villor i 18 av 21 kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Botkyrka och Sigtuna där priserna sjönk med 9 procent. I Täby däremot steg priserna med 3 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för villor i fem av länets 26 kommuner.

Sammanlagt såldes 69 villor i Vallentuna kommun mellan oktober och december till ett genomsnittligt pris på 5,3 miljoner kronor. I fjol gjordes 70 affärer vid den här tiden på året. I hela Stockholms län såldes 1 935 villor för i snitt 6,7 miljoner kronor.

Två fritidshus såldes

Mellan oktober och december gjordes sammanlagt två affärer med fritidshus i Vallentuna kommun. De sålda fritidshusen i Vallentuna kommun hade ett genomsnittligt pris på 2,3 miljoner kronor.

I hela Stockholms län såldes 99 fritidshus för i snitt 3,7 miljoner kronor.

Eftersom det gjorts färre än 20 försäljningar redovisas inga uppgifter om prisutveckling för fritidshus i Vallentuna den här månaden.

Priserna på fritidshus sjunker i 36 av landets kommuner, medan de stiger i bara fyra (i merparten av de resterande kommunerna redovisas inga prisförändringsuppgifter på grund av få försäljningar). Kartan nedan visar den geografiska spridningen.

Bland kommunerna i Stockholms län sjunker priserna på fritidshus i tre av tre kommuner (där det redovisats uppgifter om prisutveckling). Störst var minskningen i Österåker där priserna sjönk med 16 procent. Notera att det på grund av få försäljningar saknas uppgifter om prisförändringar för fritidshus i 23 av länets 26 kommuner.

Om tolkning av statistiken

För bostadsrätter mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset. För villor och fritidshus mäts prisutvecklingen genom att följa förändringen av K/T-talet, det vill säga kvoten mellan pris (köpesumma) och taxeringsvärdet.

För villor och bostadsrätter redovisar vi tre månaders prisutveckling, för fritidshus tolv månader.

Samtliga uppgifter om antal försäljningar, prisutveckling och slutpriser redovisas som glidande medelvärden. För villor och bostadsrätter handlar det om ett medelvärde för de senaste tre månaderna, för fritidshus tolv månader. Syftet är att tona ner tillfälliga variationer och tydligare kunna se utvecklingen över tid.

Alla uppgifter kommer från Svensk Mäklarstatistik. Läs gärna deras mer utförliga beskrivning av hur statistiken kan och bör tolkas.

Jens Finnäs, Newsworthy