NYHETER 2024-03-14 KL. 11:30

Fastighetsägare: ”Vi kan inte längre dricka vårt eget vatten.”

Av Anneli Leijel

Tre hushåll utan vatten sedan miljögift upptäckts i grundvattnet i Vallentuna. I Vallentuna har man hittat farliga kemikalier, kända som PFAS, i dricksvattnet i Okvista. De boende fick veta om detta först efter flera månader. Tre hus har så smutsigt vatten att de inte kan dricka det längre.

Fastighetsägare: ”Vi kan inte längre dricka vårt eget vatten.”
OROLIGA GRANNAR.Personerna på bild är Satu, Olof, dottern Lumina som bor i en av de tre drabbade fastigheterna. Sedan Karin som är hyresgäst i en drabbad fastighet. Foto: Roffe Andersson

– Vi är jätteupprörda. Vi har fått ta del av de första provresultaten från Okvista 5 som gjordes den 13 oktober och ser att det är värden som är skyhöga. Varför fick vi inte veta något då, varför dröjde det flera månader? Det här är evighetsämnen som vi nu har i våra kroppar. Vi är förgiftade och vet inte hur länge det har pågått, säger Satu som tillsammans med sin man Olof och deras 12-åriga dotter Lumina bor i en av de berörda fastigheterna.

Kommunal vattenresurs

Hus nära Okvista industriområde i Vallentuna, som får dricksvatten från egna brunnar, har problem med förorenat vatten. PFAS-kemikalier har hittats i tre brunnar, vilket gör dem oanvändbara. De drabbade hushållen har fått vattentankar från Roslagsvatten som normalt levererar vatten från Mälaren.

– Det är miljö och hälsa på Vallentuna kommun som bett oss göra det, säger Erik Norgren, kommunikatör på Roslagsvatten.

Höga värden

På kommunen pågår ett arbete med fastigheten Okvista 5. Planen är att ska bli ett nytt verksamhetsområde med plats för flera företag. Bland annat önskar Paragon Nordic flytta dit. Att det finns PFAS i grundvattnet där, upptäcktes när kommunen i oktober 2023 utförde markprover.

– Provsvaren visade höga värden av PFAS. Det fanns en risk att det hade spridit sig till fastigheter som har egen brunn, berättar Martin Rodell, miljöchef på Vallentuna kommun och fortsätter:

– De som var konsulter rekommenderade att provta alla fastigheter inom en radie på 500 meter från provtagningsstället. Vi gjorde det och det visade sig att tre av de 16 fastigheter som vi provtog hade värden över de rekommenderade nivåerna. Några fler hade PFAS i grundvattnet, men inte över riktvärdet. Är det under riktvärdet, då kan man dricka vattnet.

PFAS är ett samlingsnamn för flera tusen syntetiskt framställda ämnen. Den största utsläppskällan av PFAS som identifierats i Sverige är från brandskum vid brandövningsplatser. Utsläpp från reningsverk och avfallsförbränning samt läckage från deponier är andra möjliga källor, enligt Kemikalieinspektionen.

Utredning inledd

Alldeles i närheten av där de höga PFAS-värdena upptäcktes i Okvista ligger brandförsvarets övningsplats.

Vet ni vem eller vilka som släppt ut PFAS?

– Nej, det vet vi inte. Vi ska undersöka det och se om vi kan ta reda på varifrån det kommer. Historiskt har ofta brandskum varit involverat. Med det sagt så vet vi inte om det är så i det här fallet. Mätplatsen låg utanför den plats där brandförsvaret övat, på andra sidan vägen. Vi har talat med brandförsvaret också. De är måna om att utreda detta och har själva provtagit på flera ställen på sin övningsplats.

Martin Rodell berättar att de tillsammans med Storstockholms brandförsvar kommer att anlita en oberoende konsult för att finna orsaken till att PFAS finns i grundvattnet, samt ta reda på om det finns möjlighet att ta bort eller stoppa föroreningen.

GIFT I VATTNET. Lumina hämtar vatten från ett tappställe då hennes familj inte kan använda vattnet från den egna brunnen längre. Foto: Roffe Andersson

Gammal deponi oroar

I området Okvista finns en gammal deponi som är täckt. Det finns dammar i området som ska ta hand om lakvatten, vatten från deponin. Boende i området har flera gånger de senaste åren larmat till kommunen om brister vid dessa dammar och oro för att miljöfarliga ämnen läcker ut i naturen.

– Det finns mer att önska hur kommunen hanterat dessa dammar. Det är ett arbete som ska göras så fort som möjligt, säger Martin Rodell.

Kan problem med dessa dammar höra ihop med de nu upptäckta PFAS-värdena?

– Det kan det göra. PFAS kan komma från flera håll, det kanske inte bara finns en källa till detta. Vi vet ännu inte och vi vill inte gissa, utan ska nu undersöka detta ordentligt.

Familjer får stödåtgärder

Utanför huset där Satu, Olof och dottern Lumina bor står nu en så kallad ”kristank” på en kubikmeter uppställd. Här hämtar de nu sitt dricksvatten.

– På det möte som alla vi berörda hade med kommunen den 7 mars, lovade kommunen oss tre saker; att vi alla ska testas med blodprov för att se hur stora toxinnivåer vi har, att vi ska få kommunalt vatten och att vi ska få ta del av resultaten från brandförsvarets egen provtagning, säger Satu.

Hennes egen familj, liksom Karin, som hyr en av de andra drabbade fastigheterna tillsammans med sina barn, samt Elsa, som bor i en av de fastigheter som vid provtagning hade PFAS under gränsvärdet är alla oroliga över mätvärdena. Inte minst för sina barn.

– Enligt Livsmedelsverket är det dessutom mycket lägre riktvärden för barn, påpekar Satu.

– Vi har protesterat i 15 år när det gäller miljön i Okvista, men man har inte lyssnat på oss, säger Elsa. Dagvattendammarna i området är icke-skötta. Vi upplever att kommunen har stuckit huvudet i sanden och skjutit upp åtgärder i åratal. Vi är oroliga för fastigheter, för barn och djur. Vi bor på landet för att vi vill kunna odla, vara nära naturen och ha djur. När PFAS nu finns i grundvattnet så sprids giftet i hela ekosystemet. Även om drabbade fastigheter får kommunalt vatten kvarstår frågan om man kan odla eller låta djur beta.

ÖVERSIKTSBILD. Det gulmarkerade är planområdet för Okvista 5. Det var vid kontroll här som PFAS hittades i grundvattnet. Foto: Vallentuna Kommun

Från kommunens sida har man nu lovat att ha regelbundna träffar med de drabbade om lösningar och åtgärder.

– Detta är något vi tar på stort allvar och vill att de boende ska känna sig trygga med att vi gör vad vi kan för att lösa detta så fort som möjligt, säger Björn Stafbom chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.