NYHETER 2024-03-21 KL. 10:52

Fastighetsägaren oroas inte över tomma lokaler

Av Victoria Sid

Till årsskiftet kommer Vallentunas kommunkontor flytta in i sina nya lokaler i Vallentuna Gymnasium. Kvar blir 7 000 kvadratmeter i Vallentuna centrum som ska få nya hyresgäster. Enligt Marie Grönquist, förvaltningschef på Fastpartner som äger lokalerna finns det flera planer på lösningar.

– Vi tittar på olika möjligheter men det finns inga konkreta beslut nu, säger hon.

Fastighetsägaren oroas inte över tomma lokaler
MÖJLIGHETER. Fastpartner tittar på flera olika lösningar för lokalerna. Bland alternativen finns bostäder, äldreboende och vårdlokaler. Foto: Victoria Sid

Vid slutet av året kommer kommunkontoret få nya lokaler som är bättre anpassade för kommunens verksamhet. Ytorna som blir kvar är förstora för att hyra ut som kontor. I stället hoppas Fastparner på att få in flera olika aktörer.

– Vi tittar på olika möjligheter men de finns inga konkreta beslut nu. Bostäder är aktuellt och kanske äldreboenden. Vårdlokaler också och den typen av aktörer men det finns ingenting som är klart helt enkelt, säger Marie Grönquist.

Enligt Marie är Vallentuna attraktivt och en av platserna där Fastpartner har få lediga lokaler.

– Det är en av de med lägsta utbudet av lediga lokaler i hela vårt fastighetsbestånd. Det är väldigt eftertraktat här. Sen blir det lite mer när kommunhuset flyttar men i dag är det inte det, säger hon.

FLYTT. När kommunen lämnar sina gamla lokaler blir 7 000 kvadratmeter lediga i de gamla lokalerna. Foto: Victoria Sid

Rätt aktör

Men trots att det finns en efterfrågan på lokaler i området kan det ta tid att hitta en ny aktör. Framförallt rätt aktör.

– Även om det finns en efterfrågan så är det inte alla som vi vill plocka in. Man kan inte ha åtta stycken blomsterbutiker utan man får se det totala utbudet. Det ska bli attraktivt för kunden, säger Marie som även menar på att verksamheten måste kunna bedrivas och gå runt.

RÄTT. När Fastpartner letar aktörer kan det ta tid. Men Marie tror att det långa letandet gör att det blir rätt aktör. Foto: Roffe Andersson

Vid ingången till centrum finns Pressbyråns gamla lokal. Efter några tuffa år med dålig lönsamhet valde butiken att stänga ned verksamheten innan hyreskontraktet löpte ut. Nyligen fick Fastpartner tillbaka fastigheten och letandet efter en ny aktör pågår. Marie hoppas på att få in något roligt och välkomnande i lokalen som ligger vid en av ingångarna till centrumområdet.

– Pressbyråns lokal är lite extra viktig eftersom den ligger i det läget den gör. Den har ju ett av de bästa lägena i centrum. Sen kommer vi eventuellt bygga om lite där så det blir mer inbjudande också, säger Marie.