NYHETER 2020-09-11 KL. 09:50

Fem miljöstationer blir 15 insamlingsplatser

Av Anneli

Fem miljöstationer blir 15 insamlingsplatser

BORTA FRÅN VALLENTUNA. I Vallentuna finns det inte längre någon miljöstation, så detta foto är taget i Täby.
Foto: ANNELI LEIJEL

Från 2021 ska miljöfarligt avfall samlas in mobilt på helgerna

I april försvann Vallentunas miljöstationer – nästa år ska farligt avfall samlas in på nya platser under lördagar och söndagar

Har du försökt slänga resterna av din använda hårfärg på sistone? Spillolja eller kanske målarfärg? Då vet du att det numera är lättare sagt än gjort att göra sig av med farligt avfall i Vallentuna.

Sedan miljöstationerna togs bort har Vallentunaborna hänvisats till återvinningscentralerna Löt och Hagby, eller till den mobila återvinningscentralen. Men efter nyår ska det bli lättare att göra sig av med farligt avfall.
– Vi upphandlar tjänsten ”separat mobilinsamling av farligt avfall” under oktober månad. Tjänsten kommer att fungera på cirka 15 olika insamlingsplatser på lördagar och söndagar och kommer erbjudas våren, sommaren och hösten när den väl är på plats under 2021, berättar Beri Fajic, avfallshandläggare på Vallentuna kommun.

– Schemat är fortfarande inte spikat och av upphandlingstekniska skäl kan jag ännu inte berätta hur det kommer att fungera i detalj. Vi kommer informera alla hushåll i god tid innan hämtningarna startar, säger han.

Det var den 1 april i år som kommunens fem fasta miljöstationer avvecklades. Orsaken var flera. Kommunens riskanalys visade att samtliga containrar var gamla och behövde ersättas. Samtidigt utgjorde miljöstationerna i sig en risk: Felaktigt avfall lämnades, i omärkta eller läckande förpackningar, besökare kunde få farligt avfall på sig och själva rengöringen av stationen innebar en risk för att farligt avfall spilldes ut. Det fanns också tydliga risker i samband med transport och lämning av avfallet.
– I länet är det få kommuner som fortfarande har kvar sina miljöstationer. Av SÖRABS åtta övriga kommuner är det bara Täby som har kvar sina, säger Beri Fajic.

I väntan på att den nya, mobila insamlingen på 15 nya platser ska komma igång nästa år, finns den mobila återvinningscentralen.

När jag tittar på kommunens hemsida och schemat över den mobila återvinningscentralen, ser jag att inte alla områden får besök under en månad. Endast två-tre stopp per månad, i olika kommundelar, är inplanerat oktober-december. Kommer det att ändras framöver?
– Mobila återvinningscentraler är en tjänst som SÖRAB tillhandahåller i samarbete med kommunen. Det är framför allt en tjänst för hushåll som saknar bil och inte kan ta sig till Hagby eller Löt. Men det finns planer på att utöka antal platser i Vallentuna till Åby ängar, Kragstalund, centrala Vallentuna och Kårsta, berättar Beri Fajic.