NYHETER 2024-02-01 KL. 09:05

Fler kortbedrägerier i Vallentuna, men färre bidragsbrott

Av Jens Finnäs

Nyhetsbyrån Newsworthy har gått igenom Brå:s anmälningsstatistik för 2023 i Vallentuna kommun. Här är brotten som ökar och minskar.

Fler kortbedrägerier i Vallentuna, men färre bidragsbrott
NÄTFISKE. Bedrägerier med bankkort blir allt vanligare. Foto: Adobe

Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade på torsdagen anmälningsstatistik över det förra året. Newsworthy har tittat närmare på utvalda 31 brottskategorier och jämfört antalet anmälningar under 2023 med 2022.

I Vallentuna kommun sticker exempelvis kortbedrägerierna, olaga hoten och bedrägerierna genom social manipulation ut med en betydande ökning (bland de brott som noterat mer än enstaka anmälningar), medan bland annat bidragsbrotten, cykelstölderna och skadegörelsebrotten minskar.

Statistiken visar antalet anmälda brott och inte antalet faktiskt begångna brott. Hur stor andel av de begångna brotten som anmäls varierar mellan olika brottstyper.

Av bedrägeribrotten är det endast en mindre del som kan knytas till en viss kommun, och det är alltså inte alla anmälda brott som syns här.

Antalet anmälda skadegörelsebrott – dit klotter räknas – varierar stort över tid och påverkas mycket av rutiner vid rapportering. Ibland samlas en större mängd brott ihop och registreras vid ett tillfälle. I sådana fall kan det bli kraftiga förändringar från ett år till ett annat.

Antalet bidragsbrott i en kommun kan i enskilda kommuner variera stort från år till år eftersom stora ärenden, som utreds under lång tid, kan leda till många anmälningar.

Även i hela Stockholms län är kortbedrägerier en av de brottskategorier som ökat mest, medan drivmedelsstölderna är ett av de brott där anmälningarna minskar markant.

Antalet anmälda brott ökade under 2023

Efter två år av ett minskande antal anmälda brott ökade antalet under 2023 i riket som helhet. Totalt anmäldes drygt 1,5 miljoner brott. Det är en ökning med fyra procent jämfört med 2022 och fem procent jämfört med för tio år sedan.

Den brottskategori som ökade mest under året var bedrägeribrott. Knappt 240 000 bedrägeribrott anmäldes, vilket är en ökning med 22 procent, och inom kategorin var kortbedrägeri och bedrägeri genom social manipulation de typer som ökade mest.

– Bedrägeri genom social manipulation är en typ av bedrägeri där bedragaren tar kontakt med en person, exempelvis genom ett telefonsamtal, och vilseleder den att göra något som syftar till att ge bedragaren ekonomisk vinning. Ett vanligt tillvägagångssätt är att bedragare utger sig för att vara en banktjänsteman eller myndighetsperson, säger Matheus Eriksson, statistiker på Brå, i ett pressmeddelande.

Även antalet anmälda fall av misshandel ökade, liksom antalet anmälda butiksstölder.

– Under 2023 har det blivit lättare för butiksinnehavare att anmäla misstänkt stöld i butik med hjälp av en särskild e-tjänst, vilket kan ha bidragit till ökningen i statistiken, säger Matheus Eriksson i pressmeddelandet.

Samtidigt har kategorin stöld- och tillgreppsbrott som helhet minskat i antal anmälningar. Cykelstölder var den brottstyp som minskade mest, med åtta procent.

Siffrorna i artikeln kommer från Brottsförebyggande rådets (Brå) årsstatistik över anmälda brott. Årets siffror är preliminära, och för vissa brottskategorier finns systematiska skillnader mellan preliminär och slutlig statistik. För brott med tydliga sådana skillnader har vi inte dragit några växlar på en eventuell minskning.

Jens Finnäs, Newsworthy