NYHETER 2024-01-18 KL. 09:27

Flera virussjukdomar i omlopp - enstaka fall på Vallentunas boenden

Av Anneli Leijel

Vintertid innebär högsäsong för virussjukdomar. Förutom covid -19 och säsongsinfluensa florerar även RS-virus och vanliga förkylningar. I början av året var det ett ansträngt läge på akutsjukhusen i Region Stockholm, men nu har läget förbättrats.

Flera virussjukdomar i omlopp - enstaka fall på Vallentunas boenden
NYTT VACCIN. Nu rekommenderar Ragion Stockholm vaccin mot RS-virus till personer äldre än 75 år. Foto: Adobe

– Det är färre personer som behöver vårdas på sjukhus på grund av covid -19, influensa och RS, vilket är positivt, säger Johan Bratt, chefläkare i region Stockholm i ett pressmeddelande.

Situationen på boenden

På Vallentunas äldreboenden och LSS-boenden är läget bra, berättar Madeleine Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i kommunen.

–Jag har inte fått några signaler om att det är några utbrott just nu, men enstaka fall av virussjukdom förekommer. Även några fall av magsjuka har förekommit.

Skyddsåtgärder

När enstaka utbrott sker, följer de särskilda boendena de riktlinjer för skyddsutrustning som regionen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram.

Det innebär att sourcecontrol 1 tillämpas vid nära vård, det vill säga att vid arbete närmare än två meter från en patient så ska munskydd användas. På så vis minskar risken att personer som bär på en luftvägsinfektion utan symtom, sprider smitta till andra personer i sin omgivning.

– Vi tillämpar även kohortvård för att minska smittspridning när någon patient har symtom, berättar Madeleine Karlsson.

Kohortvård innebär att en person som insjuknat isoleras ifrån övriga boende och att bara viss personal går till denna person, så att smitta inte sprids mellan patienter.

Inför den här vintersäsongen rekommenderades äldre över 65 år samt riskgrupper att vaccinera sig mot covid -19 och säsongsinfluensa.

Redan i november vaccinerades alla äldre på särskilda boenden i Vallentuna både mot covid och säsongsinfluensa.

Covid -19 kan man vaccinera sig mot året runt, men när det gäller vaccin mot säsongsinfluensa är rekommendationen att vaccinera sig under hösten innan smittspridningen sätter i gång på allvar i slutet av december.

Nya vaccinationsråd

Enligt Folkhälsomyndigheten går det dock bra att vaccinera sig även under pågående influensaepidemi, men då finns risken att insjukna i influensa innan vaccinet har gett effekt.

Nytt för denna säsong är att Region Stockholm rekommenderat även vaccin mot RS-virus till äldre över 75 år samt till personer i medicinska riskgrupper som är över 60 år.

Detta vaccin är än så länge inte kostnadsfritt, utan något man i så fall får bekosta själv via privata vaccinationsmottagningar.

– Man har gått ut med denna rekommendation eftersom man märker att äldre också kan få RS-virus, berättar Madeleine Karlsson.