NYHETER 2023-03-23 KL. 11:05

Flertal läkemedel slut på apoteken

Av Anneli Leijel

Flertal läkemedel slut på apoteken
MEDICINBRIST. Läkemedlet mot diabetes, Ozempic, är mycket populärt bland personer som bantar. Det har nu tagit slut på apoteken. Foto: Adobe

Allt fler läkemedel tar slut på apoteken och Läkemedelsverket har varnat för att bristen på vissa läkemedel fortsätter under hela 2023.

Det gäller inte minst mediciner som ordineras för epilepsi och för diabetiker. Leveranser av läkemedel till de särskilda boendena i Vallentuna fungerar dock bra.

– De flesta på våra särskilda boenden har dospåsar som levereras direkt till boendena och de signaler jag fått är att de har kommit som de ska, säger Madeleine Karlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Vallentuna.

Annika, en av sjuksköterskorna för kommunens äldreboenden Korallen och Väsbygården, berättar att det händer att medicin är restnoterad, det vill säga slut hos tillverkaren.

– När det sker försöker läkaren justera så att patienten får en likvärdig medicin som ersättning för det ordinarie läkemedlet. Är något restnoterat får vi mail om det i vårt system för dosförpackade läkemedel. Det ger möjlighet att se över tillgången och hitta likvärdiga alternativ.

Carina Westerberg, enhetschef för hälso- och sjukvårdsorganisationen i Vallentuna kommun, säger:

– Enligt de signaler jag får så är läkemedel inte mer restnoterade nu än för ett år sedan. Skulle det vara slut så förskriver läkaren ett synonympreparat istället.

Brist på vissa mediciner
Sedan slutet av 2022 är det Apotekstjänst som levererar dosförpackade läkemedel till patienter på särskilda boenden i 21 kommuner i region Stockholm, däribland Vallentuna.

Även om det är glädjande att det fungerar väl med dosförpackade läkemedel till särskilda boenden, är det ett faktum att det blivit svårare för gemene man att få tag på sin medicin på apoteken. Sedan den 1 mars rekommenderar därför Socialstyrelsen att patienter som behöver en viss medicin ska se till att ha en månads buffert av läkemedlet hemma, för att klara kriser och bristsituationer.

I slutet av januari var cirka 700 läkemedel restnoterade hos Läkemedelsverket. Det råder störst brist på läkemedel som ordineras för epilepsi, östrogenbehandling, antibiotika och diabetesmedicin.

Används som bantningsmedel
Den senaste tiden har särskilt en typ av läkemedel som används av diabetiker för att skapa en ökad mättnadskänsla, vilket gör att man går ner i vikt, väckt stora rubriker eftersom det blivit trendigt att använda sig av det för viktnedgång. Det gäller särskilt läkemedlet Ozempic, som nu är helt i slut i Sverige. Globalt väntas bristen bestå året ut.

Victoza är ett alternativ till Ozempic, men också det är slut på apoteken, berättar enhetschef Carina Westerberg, som själv är diabetiker och använder Victoza i vanliga fall.

– Läkemedlet gör att man blir mätt snabbare, sockret utsöndras långsammare i blodet och då blir blodsockret stabilare. Men nu är det slut hos leverantören, säger Carina Westerberg.

Att allt fler läkemedel tagit slut det senaste året har flera orsaker. Det handlar framför allt om problem inom tillverkningen, vilket i sin tur är relaterat till den osäkra situationen i omvärlden med kriget i Ukraina, inflation och höga priser på energi och fraktkostnader.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se