NYHETER 2024-04-11 KL. 09:30

Förslag: Karby och Brottbys förskolor slås ihop

Av Anneli Leijel

”En administrativ åtgärd som borde skett tidigare”, säger utbildningschef Susanna Falk. Karby förskola och Brottby förskola som båda ligger i anslutning till Karbyskolan ska slås ihop till en förskola– Karby förskola. De två lokalerna som finns i dag bibehålls. Det står klart efter den MBL-förhandling som genomförts. Beslutet väntas fattas på barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 16 april.

Förslag: Karby och Brottbys förskolor slås ihop
Karbyskolan. Foto: Roffe Andersson

– Det här är bara en formell förändring. Vi tar bort den onödiga administration som det innebär att ha två enheter. Det kommer att vara samma rektor och biträdande rektor som tidigare och samma personal som i dag, berättar utbildningschef Susanna Falk.

Sammanslagningen kommer att ske den 1 augusti då också den nya organisationen träder i kraft.

Fler jämnåriga kompisar

Det som idag heter Karby förskola är en fristående byggnad nära Karbyskolan. Brottby förskola ligger inne i Karbyskolans byggnad.

Det finns en historisk anledning till att det ligger två separata förskolor så nära varandra. Fram till 2018 drev Pysslingen en fristående förskola i det som nu är Karby förskola. När Pysslingen avslutade sin verksamhet tog kommunen över förskolan.

– Det gjordes för att vi ville ha ett smidigt och bra övertagande av verksamheten. Men vi borde ha bildat en administrativ enhet av Karby och Brottby förskolor redan tidigare, säger Susanna Falk.

Susanna Falk. Foto: Pressbild

När den nya enheten Karby förskola bildas efter sommaren kommer de yngre barnen att få gå i byggnaden på skolgården medan de lite äldre barnen 4-5-åringarna, kommer att få gå i det som nu heter Brottby förskola – lokalerna som ligger inne i skolbyggnaden. Gränsen för vilka barn som ska flytta över i augusti är inte strikt.

– En del kan till exempel vara födda sent på året och kan då gå kvar ett tag till på sin avdelning. Vi tar hänsyn till vad som funkar för barnet när vi gör en överflyttning, säger Susanna Falk och fortsätter:

– Fördelen med att ha en småbarnsavdelning och en storbarnsavdelning är också att man då får fler jämnåriga kompisar.

Enklare att hjälpas åt

Det finns också en pedagogisk tanke med att låta de lite större barnen gå i lokalen inne i skolbyggnaden och det är att den är nära förskoleklassen som barnen börjar i det år de fyller sex.

De äldre barnen föreslås också få äta i skolans matsal och därmed kommer förskolan inte längre att behöva använda sig av köket i Brottby förskola som är underdimensionerat för verksamheten. Elisabet Lotfi är rektor för Karbyskolan, Karby och Brottby förskolor. Hon ser fördelar med att de två förskolorna nu blir en enhet.

– Vi kommer att kunna ta emot lika många barn som tidigare. Vi har redan i dag gemensamma möten, men nu kommer det att bli lättare att hjälpas åt med personal, till exempel när någon är ledig.

Ser du någon nackdel med förändringen?

– Nej, det här kommer att bli bra. Men det är naturligt att man som förälder kan bli lite stressad och undrande vid en förändring. Vi har lagt mycket energi på att skapa en god, stabil grund och jag tror att detta kommer att tas emot på ett bra sätt av vårdnadshavarna när de ser hur vi har tänkt, säger Elisabet Lotfi.