NYHETER 2024-03-14 KL. 11:00

Förslag: Lilla Mörby kan bli nytt bostadsområde

Av Anneli Leijel

Fastighetsägaren vill bygga bostäder och planerar för café och förskola. Området Lilla Mörby kan i framtiden bli ett bostadsområde med flerbostadshus, radhus och parhus. Det framgår av den begäran om planbesked som företaget Nya Lilla Mörby Fastighets AB lämnat in till Vallentuna kommun.

Förslag:  Lilla Mörby kan bli nytt bostadsområde
PLANSKISS. Ahlqvist & Almqvist Arkitekter

– Just nu är vi i diskussioner med kommunen som vi kommer veta mer om i om i slutet av mars/början av april. Då kan vi ge mer information om projektet, säger Jean-Paul von der Burg som lämnat in ansökan.

Von der Burg var under 1980- och 90-talen fotbollsspelare i Hammarby IF och Malmö FF och arbetar nu inom fastighetsbranschen.

Första steget

I den inlämnade begäran om planbesked för området framgår att företaget Nya Lilla Mörby Fastighets AB, på fastigheten Lilla Mörby 2:9, önskar bygga en blandning av flerfamiljshus och småhus med någon verksamhetslokal såsom förskola och restaurang/café.

Ansökan om planbesked hänvisar också till den fördjupade översiktsplanen för västra Vallentuna där området sägs ha potential för 500-700 bostäder. ”Lilla Mörby 2:9 kan bidra till att en rimlig del av detta förverkligas”, skriver man i ansökan.

Björn Stafbom är samhällsbyggnadschef på Vallentuna kommun. Han säger:

– Nu när begäran om planbesked har kommit in ska vi ta ställning till om kommunen kan tänka sig att planlägga detta område. Detta är ett första steg. När ärendet är behandlat, och om vi anser det lämpligt att planlägga området och förordar detta, då fattas sedan beslut i nämnden. Om politikerna säger ja, då kommer det finnas med i vår bostadsbyggnadsprocess.

Hur lång tid tar det innan kommunen fattar beslut?

– Enligt lagstiftningen har vi fyra månader på oss att säga ja eller nej, att komma med ett besked när någon ansökt om planbesked. Området Lilla Mörby finns med i den fördjupade översiktsplanen som ett område där kommunen kan tänka sig att utveckla bostäder.

Så i och med att området finns med där är det troligt att ansökan som lämnats in får ja?

– Det är större sannolikhet att det blir ett positivt besked, säger Björn Stafbom.

EFTER BRAND. Så här så delar av området ut efter en storbrand som inträffade vid midsommar förra året. Foto: Jocke Lindeborg

Ny busshållplats

I den fördjupade översiktsplanen för västra Vallentuna föreslås att området kring Lilla Mörby utvecklas med flerbostadshus i varierande skala, fristående småhus och småhus i grupp. Ett bostadsbyggande på denna plats motiveras bland annat med att en ny busshållplats för den kommande expressbussen mellan Barkarby-Upplands Väsby-Vallentuna-Täby kommer att finnas i närheten.

Samtidigt konstateras att det i området finns potentiellt förorenade områden i form av en avfallsdeponi och en bilvårdsverkstad. Innan bostäder kan uppföras måste därför miljötekniska utredningar tas fram för att säkerställa att inga föroreningar förekommer över gällande riktvärden för bostäder.

Eftersom jordbruksmarken tidigare varit sjöbotten finns det enligt den fördjupade översiktsplanen också skäl att genomföra en geoteknisk utredning som utreder markförhållandena.

Anneli Leijel

anneli@vallentunanya.se