NYHETER 2022-04-28 KL. 10:00

Fortsatt stort intresse att bygga i Vallentuna

Av Anneli Leijel

Fortsatt stort intresse att bygga i Vallentuna
FORTSATT BYGGANDE. Byggtakten kan påverkas av ekonomin, men efterfrågan på bostäder är fortsatt stor i Vallentuna. Foto: Roffe Andersson

Hög inflation och kommande räntehöjningar kan påverka byggandet och bostadspriserna kommer sannolikt att bromsa in, säger kommundirektör Annika Hellberg.

Inflationen är rekordhög. Nu flaggar Riksbanken för flera räntehöjningar i år. Prisökningen på råvaror kan påverka byggandet av nya bostäder. Men i Vallentuna råder än så länge fortsatt stort intresse att bygga.

Just nu har vi hög inflation i Sverige och i stora delar av Europa. Hög inflation innebär att priserna stiger, och att vi kan köpa färre varor och tjänster för samma pengar. Den höga inflationen beror framför allt på kriget i Ukraina som gjort att energipriserna och priserna på mat skjutit i höjden.

I mars uppgick inflationen i Sverige till 6,1 procent. Det är den högsta inflationen på över 30 år. Sveriges riksbank har som mål att inflationen ska ligga på 2 procent, och för att dämpa prisökningarna talar man nu om att höja reporäntan, den ränta som bankerna går efter när de lånar ut pengar, bland annat till bostäder.

Riksbankschefen Stefan Ingves har länge talat om att Sveriges invånare måste förbereda sig på att bolåneräntorna kommer att höjas, och de senaste veckorna har man flaggat för att flera räntehöjningar är att vänta under 2022.


Foto: Roffe Andersson


Stor efterfrågan
Den här veckan, den 28 april, kommer ett första beslut, och mycket tyder på att reporäntan som idag är 0 procent kommer att höjas. Allt för att försöka dämpa inflationen.

Och det är inte bara mat och drivmedel, som bensin och diesel, som blivit dyrare den senaste tiden. Även priset på råvaror som trä, stål och järn – material som används för att bygga bostäder – har stuckit iväg. Fortsätter detta kan bostadsbyggandet komma att bromsa in ordentligt. Det menar bland annat det statliga bostadsbolaget, SBAB.

Vallentunas kommundirektör Annika Hellberg var tidigare ekonomichef i kommunen. Hon ser än så länge ingen påverkan på bostadsbyggandet i Vallentuna, på grund av det ekonomiska läget.

– Det har varit god efterfrågan för att bygga i Vallentuna. Sedan är frågan i vilken takt det sker. För kommunen är det en fördel om det sker i lagom takt, eftersom vi också behöver iordningsställa för vatten och avlopp i de områden som ska bebyggas. Till exempel i Kristineberg.

Krångel med Arlanda
År 2017 skrev Vallentuna under Sverigeförhandlingen, ett avtal som innebär att flera storstadskommuner förbinder sig att bygga bostäder nära kollektivtrafik, mot att staten bidrar med förbättringar, bland annat genom byggandet av dubbelspår på Roslagsbanan och att den ska dras hela vägen till Odenplan.

I Sverigeförhandlingen lovade Vallentuna att bygga 5650 nya bostäder fram till 2035 och enligt Annika Hellberg ligger kommunen bra till, både med själva byggandet och med att ta fram detaljplaner för kommande byggen.

– Under 2021 färdigställdes 143 bostäder och hittills är totalt 802 bostäder klara för Vallentuna kommuns del av Sverigeförhandlingen, berättar Annika Hellberg.

500 bostäder är i produktion och kommer färdigställas under 2022-2023. Det finns färdiga detaljplaner för 2000 bostäder och prognosen är att en stor del av dem börjar byggas 2023-2025. För Vallentunas del har alltså stigande råvarupriser än så länge inte satt käppar i hjulen för ökat byggande. Däremot tillkom ett annat problem ifjol.

– Ett nytt statligt markanspråk har införts, och det är ett påverkansområde för lågfartsflyg till och från Arlanda. Risken är att det förhindrar planerad bebyggelse längs med Roslagsbanan utanför de tätorter som finns idag, säger Annika Hellberg och nämner särskilt sträckan Molnby – Lindholmen, där det kan bli svårt att bygga.

Vad som på sikt skulle kunna påverka byggandet i Vallentuna är om det blir dyrt att bygga, på grund av stigande insatspriser, samtidigt som bostadspriserna på andrahandsmarknaden börjar falla, efter att Riksbanken börjat höja räntan under året.

Höjda boräntor
Höjda boräntor påverkar förstås också den som ska ta bolån. Med en ränteuppgång från 2 till 4 procent, ökar ett lån på 2 miljoner med cirka 3000 kronor i månaden.

Prisökning stannar av lite
Hur det blir de kommande åren återstår att se, men Annika Hellberg tror inte att ränteförändringen kommer att bli så stor, och därmed inte påverka byggandet nämnvärt.

Hon hänvisar till länsstyrelsens lägesbild av att det just nu är god tillgång på hyresrätter, medan det råder en efterfrågan både på lite större bostadsrätter och på småhus. Att många vill bo större började märkas under pandemin och det tycks vara en trend som håller i sig.

– Efterfrågan på bostäder kan förstås ändras om räntorna ökar kraftigt. Då ökar efterfrågan på mindre bostäder i stället. Men jag tror vi kommer att se en mer återhållsam prisutveckling på bostäder på sikt, och att den prishöjning vi sett de senaste tio åren stannar av lite, säger Annika Hellberg och fortsätter:

– Det finns ett fortsatt behov av bostäder. Inte minst av småhus, radhus och kedjehus och det är ofta när man söker det som man väljer Vallentuna.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se