NYHETER 2023-08-10 KL. 11:45

Friskolan Ikasus ansökan om att byta huvudman fick avslag

Av Anneli Leijel

Friskolan Ikasus ansökan om att byta huvudman fick avslag
Foto: Adobe

Ikasus friskola i Vallentuna drivs av Frösunda Omsorg AB. I våras skickade skolan in en ansökan om att byta huvudman – till ett bolag inom samma koncern. Men i juni avslogs ansökan av Skolinspektionen. Då beslöt Frösunda Omsorg att skicka in en överklagan.

–Byte av huvudman är endast av administrativ karaktär. Det innebär inga förändringar för verksamheten. Vi fortsätter med samma upplägg som tidigare och med samma personal, säger Mats Vikström, tillförordnad rektor för Ikasus.

Ikasus är en anpassad särskola från förskoleklass till årskurs nio och en anpassad gymnasieskola med ett individuellt program. Skolan riktar sig till elever som har autism/autismliknande tillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

Torbjörn Carlbom är kommunikationschef för Frösunda Omsorg. Han berättar att processen med att ansöka om att byta huvudman för Ikasus, från Frösunda Omsorg AB till Frösunda Omsorg i Gävleborg AB, startade i januari i år.

–Vi är en koncern med olika verksamheter och bolag. Det är en stor apparat att hålla reda på och därför vill vi flytta våra skolverksamheter för funktionsnedsatta till ett och samma bolag. Det är en ren administrativ förflyttning inom koncernen.

Analys saknades

När en skola ansöker om att byta huvudman säger reglerna att skolan måste göra en intern analys av hur elevunderlaget ser ut. Detta oavsett om bytet av huvudman sker internt inom en större koncern eller inte. I Skolinspektionens beslut att avslå Ikasus ansökan konstaterar man att någon intresseundersökning eller därmed jämförande uppgifter som visar att det finns ett tillräckligt stort antal elever som är intresserade av att gå på/gå kvar på den aktuella skolan, inte har gjorts.

–Vi hade missat att vi behöver göra denna analys när man byter huvudman inom samma koncern. Och vi tycker också att det är olyckligt att vi inte fick den upplysningen av myndigheten. Det är en omfattande ansökan som görs och man har löpande kontakt med myndigheten under tiden, säger kommunikationschef Torbjörn Carlbom.

Han anser att Ikasus har goda chanser att få ett ja till byte av huvudman när överklagan har behandlats av Skolinspektionen. I det nya bolaget Frösunda Omsorg i Gävleborg AB, vill man från hösten 2024 samla de tre skolor som driver samma slags verksamhet. Förutom Ikasus är det Äventyrsskolan i Danderyd och Pandionskolan i Linköping.

När Ikasus slår upp portarna vid skolstarten i augusti är allt som vanligt, försäkrar Torbjörn Carlbom.

– Den här ansökan om byte av huvudman påverkar inte det befintliga tillståndet att bedriva skola som redan ligger.

Tillförordnad rektor Mats Vikström säger:

– Under våren informerade vi vårdnadshavare om att vi inte ändrar på något i verksamheten, eftersom byte av huvudman endast är av administrativ karaktär. Vi är kvar i samma lokaler, vi har fyllt på med elever så att vi med gymnasiet inräknat har 25 elever i höst och vi har anställt ytterligare en behörig lärare.

Anneli Leijel

anneli@vallentunanya.se