NYHETER 2022-03-03 KL. 13:40

Fritid söker nya lösningar för små bollplaner

Av Jonny Andersson

Att visualisera tänkta aktivitetsytor med sprejfärg på en grusplan täckt av snö var inget Vallentuna Fritids personal drömt om, men så blev deras andra mötesdialog med Vallentunaborna på Musseronvägens fotbollsplan.

Fritid söker nya lösningar för  små bollplaner
Tanken är att Musseronvägens bollplan ska bli så här i framtiden. Foto: Roffe Andersson

Den avskilda grusfotbollsplanen i utkanten av Musseronvägen planeras att bli något annat än just en förlegad och outnyttjad grusplan. I höstas bjöd Vallentuna Fritid in till öppen dialog med boende i närområdet och alla andra som hade synpunkter på en modernisering av ytan. Förra onsdagen var personalen tillbaka. Samstämt konstaterar Annika Wegnebring, idrott- och ungdomsstrateg och Mir Grebäck von Melen, utvecklingsledare friluftsliv, att det är ”väldigt synd på vädret”.

Mir skakar liv i en sprejburk för att i nästa stund börja grönmåla sträck i snön för att därigenom åskådliggöra vilken del av grusplanen som är tänkt att bli bollplan. Fler färgburkar skakas, bland annat av Erik Lundqvist, förenings- och lokalsamordnare.

Ja, nog kom förra veckans snökaos som en baksmälla i planeringen av att ge Vallentunaborna, i synnerhet de på Musseronvägen, intryck av hur det kan bli när bygglov är klart och arbetet påbörjas.


För att åskådliggöra ytorna fick Mir Grebäck von Melen och kollegorna spreja upp ytorna i snön. Foto: Roffe Andersson


Vill ha inspel
Cirka 50 personer tog sig fysiskt till grusplan i september. Antalet enkätsvar landade den gången kring 40. Utifrån dessa har tjänstemännen tagit fram en idéritning. En illustrationsplan som visar hur man tänker i dag.

– Nu är vi här för att få synpunkter och kanske nya förslag, säger Erik Lundqvist.
– Kloka inspel ska beaktas, säger Annika Wegnebring.

Men det är ingen stor tillströmning av folk. Underlaget lockade inte, säkert inte heller tidpunkten, 15.30–17.30. Ändå var det aldrig aktuellt att ställa in. Tiden var satt för att undvika att stå där efter mörkrets inbrott.

Fritid vill komma vidare i processen. I den bästa av världar kan en ny aktivitetsyta växa fram redan i år.

Annika Wegnebring talar om skyndsamt, men också om att det fortsatt går att kommentera liggande förslag via ett enkätformulär som öppnas med QR-kod.

Fotboll utan plan
Helt folktomt förblir inte eftermiddagen. Direkta synpunkter kommer via fem killar i 13-14-årsåldern. Malte, André, Lucas, Arvid och William är alla intresserade av förvaltningens förslag och har därför sökt sig ner till den plan som de ytterst sällan nyttjat för att spela fotboll – trots två schysta fotbollsmål.

Och det är i första hand en fotbollsyta de sett framför sig. Så är det nu inte. Bollytan är inte rektangulär som en traditionell fotbollsplan. Dock planeras det för mål och bollplank, men även för hoppning med käpphäst och trix med kickbike.

– De tyckter att det är konstigt, konstaterar Annika Wegnebring. Vi menar att en traditionell fotbollsyta begränsar. Då kommer många inte känna att aktivitetsytan även är till för dem.


En grupp killar fick med Annika Wegnebrings hjälp en beskrivning av detaljerna Fritid har planerat. Foto: Roffe Andersson


Och killarna tar till sig av argument för att det ändå kommer funka att spela fotboll på ytan.

– Det ser bra ut, säger Lucas och får medhåll av kompisarna.

Alla kollar på den inplastade illustrationsplanen, tycker att ytan kunde bli lite större och André undrar om det kan byggas en sarg så att man kan nyttja den i spelet.

Annika Wegnebring antecknar, men håller inne med att den detaljen finns med i planeringen.

Killarna ser en poäng med basketplan, pop-upyta, bollplank etcetera och berättar att grusplanen hittills varit som mest besökt när det skjutits raketer vid nyår.

Önskar hundlekplats
Lennart Wase, med hunden Torres, tar ett långt samtal med Mir Grebäck von Melen. Saken är att Lennart inte alls är imponerad av förslaget. Han hade helst av allt sett en hundlekplats.

– Hundlekplats för både små och stora hundar, betonar Lennart Wase, med förhoppning om att Fritid tar till sig detta. Vi har inga bra hundområden i Vallentuna och jag vet många hundägare som anser att det behövs.

Men om området kan vidgas, för hundlekplats eller mer aktivitetsyta, är en fråga för gatu- och parkkontoret.

Dagen efter dialogmötet, säger Annika Wegnebring:
– Två unga flickor hade önskemål om skatepark, där de ville åka inlines. Det känns bra med mycket förslag.
Förslagen kan komma väl till pass när Fritid tittar på övriga två grusplaner som valts ut för modernisering. Dessa ligger i Dragonvreten, Rosengårdsvägen och på Smultronvägen.

Jonny Andersson
jonny@vallentunanya.se