NYHETER 2022-09-01 KL. 11:00

Gärdesvägen stängs av i drygt två månader

Av Daniel Bergholm

Gärdesvägen stängs av i drygt två månader
Gärdesvägen. Foto: Daniel Bergholm.

Mellan den 29 augusti och 21 oktober kommer Gärdesvägen i centrala Vallentuna att stängas av helt och hållet för vanlig biltrafik. Roslagsvatten ska gräva ner vatten- och avloppsledningar till de nya fastigheterna som byggs.

– Det finns inget annat sätt att göra det på, säger Niklas Steenberg, gatuingenjör på Vallentuna kommun.

Boende i området kommer drabbas av avstängningen, totalt fyra BRF-hus, vilket kommunen behövt ta hänsyn till. BRF parkeringen som finns norr om bygget kommer inte påverkas och man kommer fortfarande att kunna parkera sina bilar där. För att boende i fastigheterna ska kunna ta sig till och från sina bostäder har man jobbat på en lösning tillsammans med Roslagsvatten.

– Under arbetets gång kommer de lämna en remsa så att både boende i området och även räddningstjänst, så som ambulans och brandkår, ska ha möjlighet att kunna ta sig fram, säger han.
Hade det inte kunnat gå att dela upp arbetet i etapper för att kunna ha vägen igång samtidigt?

– Jag har också föreslagit den lösningen att göra det etappvis. Men även om man skulle göra så, hade den varit avstängd fast i mindre delar då de måste gräva upp hela schaktet. Det skulle bli samma konsekvens, säger han och fortsätter.

– Nu kunde de ändå ordna remsan, men ändå jobba säkert. Men då kan man inte ha trafiken igång samtidigt. Det gick inte att komma ifrån det tyvärr, ibland stökar det till sig och det är så det är.

Att framkomligheten är högst begränsad under drygt två månaders tid gör att många Vallentunabor kommer behöva hitta alternativa resvägar. Där finns det en plan på hur kommunen vill att man går tillväga.


Så här ser planeringen ut för avstängningen som gäller Gärdesvägen i centrala Vallentuna. Illustration: Vallentuna kommun


– Vi vill undvika att leda in trafik i villaområdet Sommarvägen - Vintervägen -Höstvägen, då det är ganska dåliga markförhållanden där. I så fall är det Centralvägen och Skördevägen som gäller. Sedan är det bästa om man använder Mörbyvägen och Teknikvägen eller under centrumpassagen. Vi hoppas att alla respekterar omledningskyltarna som kommer sättas upp, säger Niklas Steenberg.

Ett omfattande arbete, hur ska ni lappa ihop vägen efter att jobbet är klart?

– Det ska läggas ny asfalt, självklart. Men frågan är om det kommer ske till just den 21 oktober, utan det kan dröja några dagar till. Då passar vi även på att snygga till trottoaren i samma veva eftersom den kan bli sönderkörd av allt byggarbete. Det ska bli en fin gata igen.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se