NYHETER 2023-02-23 KL. 08:30

Golfklubben: Skydd mot vildsvin och tjuvar

Av Daniel Bergholm

Golfklubben: Skydd mot vildsvin och tjuvar
STÄNGT. En låst grind vid infarten till golfklubbens parkering. Enligt arrendatorn behövs den för att hålla inbrottstjuvar borta. Foto: Roffe Andersson

Golf4Golfers som driver Vallentuna golfklubb och arrenderar golfklubbens mark kan ha gjort sig skyldiga till avtalsbrott gentemot Vallentuna kommun.

Detta sedan de under flera års tid har gjort avspärrningar runt golfbanan och begränsat tillgängligheten för kommunens invånare utan att ha rätt till det.

Efter flera inbrott och problem med vildsvin som gräver upp marken på golfbanan beslutade Neil Fossett, klubbdirektör för Vallentuna golfklubb, att sätta upp ett elstängsel runt golfbanan och till det har de i vinter beslutat att sätta ett lås på grinden in till parkeringen.

Ökat stegvis
Nu menar en Vallentunabo, som vill vara anonym, att golfklubben bryter mot gällande avtal. Vid tillfällen under vintern har även parkeringen varit avstängd, vilket skapat problem då uppemot tio bilar parkerat utanför grinden precis intill vägen. Avspärrningarna ska ha ökat successivt.

– Först satte de upp elstängsel runt hela grönområdet. Efter det en grind till parkeringen och i år har de även satt ett stort lås på grinden, säger personen.

Vid flertalet tillfällen har tipsaren försökt påtala för golfbanans ägare att avspärrningarna inte får ske enligt avtal. Till svar har hon fått att man inte är intresserad av att öppna grinden, vilket hon också påtalat för Vallentuna kommun.

– Kommunen svarade att de öppnar grinden när de spårar för skidåkning. Men så står det inte i avtalet, utan det ska gälla oavsett. Efter det har vi gjort ett ärende hos kommunen.

Stängsel runt pulkabacke
Golfsäsongen gäller från april till oktober och att arrendatorn då måste skydda området har tipsaren förståelse för. Det viktigaste är att den ska vara tillgänglig för allmänheten under resten av året.

– Då är det vår mark, alla vi som bor i Vallentuna. Jag vet många barnfamiljer som vill åka pulka där på vintern och nu är det inte så lätt att förstå att den backen, som nu ligger innanför stängslet, tillhör oss.

Neil Fossett, klubbdirektör för Vallentuna golfklubb, är medveten om att avspärrningarna skapat en irritation.

– Det är förståeligt. Men stängslet är helt och hållet på grund av vildsvinen. Under förra vintern hade vi också sju inbrott och då kände vi oss tvungna att även hålla grinden stängd i år.

Men efter att klagomål droppat in har golfklubben beslutat sig för att öppna upp grinden igen. Neil tillägger även att det inte är några problem med att folk vistas i området, hänger vid pulkabacken eller åker skidor när det är snö – problemet för golfklubben blir om folk promenerar på banan när det är frost.

– Då förstörs den. Där har jag ställt frågan till kommunen – vem betalar? Det finns en del gråzoner i avtalet.

Har ni begått något fel i avtalet genom att sätta upp alla de här avspärrningarna?
– Det är möjligt. Det beror på hur man tolkar avtalet. Men allt faller tillbaka på vem som betalar för de eventuella skadorna.

Dawid Rojek-Szumanski, Mark- och exploateringsingenjör på Vallentuna kommun berättar att de, efter att klagomålen från allmänheten kommit in, påtalat för arrendatorn att de måste rätta sig efter avtalet.

Har golfklubben brutit mot avtalet?
– De har kanske gått onödigt långt i sin avgränsning. Nu har vi kommit överens om tillgängligheten till parkeringen och vi är måna om att hitta en lösning som ska fungera för både arrendatorn och allmänheten.

Hur ser ni på att golfklubben stängt av grönområdet med elstängsel?
– Om det måste spärras av så ska avspärrningen minimeras för att inte i onödan minska allmänhetens tillträde. Det här med elstängsel är nyheter för mig och där kommer vi behöva ta ny kontakt med arrendatorn.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se