NYHETER 2020-01-17 KL. 15:02

Gudstjänster kring missbruk

Av Peter

Gudstjänster kring missbruk
Foto: Peter Palmquist

Foto: Peter Palmquist

För några år sedan var Per Levin Rönnås på en gudstjänst i Visby. Utanför kyrkporten tog pastorn alla i hand och hälsade välkommen och sa ”Jag heter Anna och jag är alkoholist”.

-Det gjorde ett så stort intryck att jag grät under predikan. Det var en sinnesrogudstjänst som vände sig till missbrukare, och de utgår ifrån Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram. Pastorn berättade att en a-lagare hade kommit dit och sagt ”Jag ger det tio gånger och ser om det ger något”. Det slutade med att han tog dit alla sina polare, och det blev en helt annorlunda dynamik i kyrkan under de gudstjänsterna.

Per som är pastor i Åbybergskyrkan bestämde sig för att försöka genomföra något liknande i Vallentuna, och kontaktade Svenska kyrkan för att höra om de kunde samarbeta. De nappade på en gång.

-Det kändes självklart, säger Per Bodin som är diakon i Vallentuna församling. Först tänkte vi ha det i varannan gång i Åbybergskyrkan och Vallentuna kyrka, men vi kom fram till att det är lättare att ha det på samma ställe varje gång.

Kan vara alkohol, droger eller porrmissbruk

En av de största skillnaderna mot ”vanliga” gudstjänster är att det inte kommer att vara någon predikan.

-Istället är det en person som kommer hit och berättar utifrån sitt liv, säger Per. Varje träff utgår från ett av AAs tolv steg, där det första lyder ” Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv hade blivit ohanterliga.” Det behöver inte handla om just alkohol, utan det kan vara andra former av missbruk också. Men just den här gången är det en alkoholist som delar med sig av sina erfarenheter.

-Det är inte bara andra droger man kan ha problem med, inflikar Jonas. Man kan lida av ett missbruk av pornografi eller relationer, eller så kanske man helt enkelt känner att man helt enkelt inte får ihop kalendern och livet. Första steget är att inse att man inte klarar av allt själv.

Kyrkornas präktighet kan skrämma

Hur bra är kyrkorna på att möta människor i ett missbruk utanför den här typen av gudstjänster?

-Om jag ska vara lite kritisk mot oss frikyrkor så kan vi vara lite präktiga, säger Per. Det är en duktig miljö där alla verkar lyckade, och det kan vara svårt för sargade personer att känna att de riktigt får plats.

-Jag tycker att även vi i Svenska kyrkan gärna visar upp bara det lyckade, men det här ska vara en mötesplats dit man kan komma med livet som det är, inte som man känner att det borde vara. Sedan strävar man förstås mot en helhet i livet, men man är inte alltid där.

Gudstjänsterna kommer hållas i Åbybergskyrkan klockan 17.00 den andra söndagen i varje månad, med start nu den 12 januari.

- Vi vill nå nykomlingar, att det inte bara är kyrknördarna som kommer, säger Jonas med ett kärleksfullt skratt. Man ska komma som man är, kanske är man i ett aktivt missbruk, på väg ut ur det eller kanske man redan har det under kontroll eller har ett återfall. Eller så är man påverkad av det på ett annat sätt.

Räknar inte med rusning

Han och Per säger att man inte behöver ha en tro för att komma hit.

-Vi vill erbjuda en andlighet, sedan tar man till sig det man vill. Våga ta dig över tröskeln, vi kommer inte bitas utan alla är välkomna. Det är kravlöst och känns det inte rätt kan man gå innan gudstjänsten är över. Vi räknar inte att det ska bli någon rusning, kommer det fem personer så är vi glada över det. Vi tror att det främst kommer sprida sig från mun till mun, men vi har kontaktat AA och en del andra grupper också. Eftersom det är tolv steg i programmet så kommer vi hålla på minst ett år, och kanske fortsätter vi längre.

Varje gudstjänst kommer börja och avslutas med sinnesrobönen,

-Vi firar också nattvard varje gång – självklart med alkoholfritt vin. Man kan välja att inte delta i den, eller göra det på olika sätt. Till exempel kan man lägga ifrån sig en sten under korset, som att man lägger ifrån sig en börda. Och vi kommer ha ett enkelt fika efteråt, jag tror att man missat lite hur viktigt kyrkkaffet är. Att få kunna prata fritt om det som är viktigt, utan att någon sitter med ett färdigt facit.