NYHETER 2024-01-11 KL. 11:31

Gymnasiets nya lokaler har invigts

Av Daniel Bergholm

Arbetet som pågått under flera år kommer nu kunna nyttjas av de drygt 440 eleverna på skolan.

Gymnasiets nya lokaler har invigts
BELÅTEN. En nöjd rektor i Johan Klintberg visar oss runt bland de nya lokalerna på Vallentuna gymnasium. Foto: Daniel Bergholm

Tisdagen den 9 januari var första skoldagen på vårterminen för Vallentuna gymnasiums elever och lärare. Vallentuna Nya var på plats dagen innan skolstart för att inspektera de helt nya lokalerna som eleverna kommer att mötas av.

– Det kommer bli ett ordentligt lyft för hela skolan, säger Johan Klintberg, rektor på Vallentuna gymnasium.

Hösten 2022 påbörjades arbetet med att slå ihop Vallentuna gymnasium och kommunhuset för att iordningsställa det gemensamma Tellushuset. För gymnasiets del har det varit en lång process, och mycket har förändrats från ursprungstanken, menar Johan Klintberg. Men nu står de sprillans nya lokalerna redo att användas.

– Det blev inte som det var tänkt från början, med lite för få klassrum, eftersom vi är många fler elever nu än när arbetet projekterades. Men det blev samtidigt tiptop och otroligt fräscht, säger Johan Klintberg och fortsätter.

– Att vi har fått till akustiken och ventilationen på ett så här bra sätt kommer också att bli en stor skillnad från tidigare.

Viss förvirring inledningsvis

Totalt 22 nya klassrum och där tillkommer en tiotal studierum men även grupprum, toaletter, vilorum och samlingsytor. Upprustningen innebär nya förutsättningar för både elever och lärare, och under tiden vi är på plats är flera av lärarna vi stöter på uppspelta över att äntligen komma igång.

– Det är en markant skillnad från tidigare, vilket känns roligt. Första reaktionen från eleverna kanske kommer vara en viss förvirring, innan de lär sig att hitta rätt. Men jag tror också att de kommer bli nöjda och glada, säger Urban Eriksson, som är specialpedagog för NPF-klasserna på skolan.

Hela arbetet med Tellushuset väntas vara färdigställt i november 2024.

Daniel Bergholm

daniel@vallentunanya.se

MÖTESRUM.

En del av förbättringarna är att man fått till en hel del mötes- och grupprum samt vilorum, och nya samlingsytor. Här är ett av mötesrummen.

Foto: Daniel Bergholm

BILDSAL. Bildsalen uppgraderas på många sätt, men borden och stolarna är desamma. Foto: Daniel Bergholm

TOALETTERNA. Skolans toaletter har också fått en ordentlig uppiffning. I alla fall tills dess att 440 elever börjat använda dessa. Foto: Daniel Bergholm

KONSTVERK. Som en del av bygget ingår det att olika konstverk ska vara en del av interiören. Vid entrén finns ett av dessa på golvet. Foto: Daniel Bergholm

KAFETERIA. Kafeterian på gymnasiet har också gjorts om, men där väntar man fortfarande på att en del nya möbler ska komma på plats. Tills dess får de klassiska träborden hålla ställningarna. Foto: Daniel Bergholm

UPPGRADERING. NPF-klasserna på gymnasiet har de senaste året fått infinna sig utanför skolan på Smidesvägen. Nu har de fått en egen avdelning som är anpassad efter de behov som efterfrågats. Foto: Daniel Bergholm

LUFTIGT. Skolans "källare", som den tidigare benämts, har nu en fått en modern touch med stora samlingsytor och anpassade undervisningslokaler. Foto: Daniel Bergholm

22. Totalt 22 nya klassrum med förbättrad belysning och ventilation kommer nu kunna utnyttjas av de drygt 440 eleverna på skolan. Foto: Daniel Bergholm