NYHETER 2024-05-16 KL. 10:12

Hälso- och sjukvården får stärkt beredskap

Av Anneli Leijel

Hälso- och sjukvården får stärkt beredskap
BEREDSKAP. Sjuksköterskan gör sig beredd att ta hand om en patient. Foto: Adobe

Reservkraft till särskilda boenden och utbildning för vårdpersonal, två av satsningarna det kommande året

De senaste åren har staten satsat mycket på att höja beredskapen i Sverige i händelse av kris eller krig. Det gäller för såväl enskilda personer, som uppmanas att ha en egen hemberedskap, som kommuner och regioner som har till uppgift att säkerställa viktiga samhällsfunktioner.

Men att stärka beredskapen kostar pengar. Därför har kommunerna under några år kunnat söka statsbidrag. I mars 2024 sökte Vallentuna kommun statsbidrag för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap.

– Vi sökte ungefär en miljon kronor men fick cirka 600 000 kronor beviljat från Socialstyrelsen och får nu jobba utifrån de förutsättningarna, säger Madeleine Karlsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS i Vallentuna.

Ingen konsult

Tillsammans med säkerhetshandläggare Johan Hildingsson har hon tagit fram en handlingsplan för civilt försvar för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. I handlingsplanen konstaterar de bland annat att kommunens tidigare erfarenheter av kriser och det försämrade säkerhetsläget, gjort det tydligt att beredskapen behöver stärkas väsentligt inom detta område.

– Så den här gången sökte vi stöd för en satsning på förstärkt beredskap och det är också det vi kommer att jobba med under året, berättar Madeleine Karlsson.

Eftersom de inte fick så mycket pengar som de önskat i statsbidrag, har de beslutat att inte anställa någon konsult för att hjälpa till i arbetet, utan de kommer själva att avsätta tid för att se till att beredskapen stärks.

– Vi kommer att se till att det investeras i reservkraft för de särskilda boendena för äldre i Vallentuna. Det är något som vi har identifierat ett behov av, att det finns reservkraft som träder in i händelse av ett långvarigt elavbrott, berättar Madeleine Karlsson.

Det statliga stödet kommer också gå till att ta fram kontinuitetsplaner.

– Det är viktigt att det finns en plan för hur vi ska upprätthålla verksamhet på en acceptabel nivå, under till exempel en kris som ett elavbrott, eller i händelse av krig. Vi har redan sådana planer, men de behöver revideras och vi behöver öva på dem, säger Madeleine Karlsson.

Sju områden

I arbetet med kontinuitetsplanerna ingår också att bygga upp en bred kunskap inom socialförvaltningen för att kunna hantera störningar i vardagen, något som det kommer att vara fokus på under det kommande året.

Kommer ni att söka statsbidrag igen för att jobba mer med beredskap inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvården?

– Ja, om det kommer nya pengar att söka så gör vi det. Vi har sökt för sju områden där vi identifierat att vi behöver förstärka beredskapen. Allt som behöver göras kan inte genomföras på ett år, säger Madeleine Karlsson.

De sju områden Vallentuna sökt medel för är krigsorganisation och krigsplacering, samverkan och ledning, kontinuitetshantering, beredskapsplanering, utbildning och övning, informationssäkerhet och målgruppsanpassad kriskommunikation.