NYHETER 2021-09-02 KL. 14:04

Han är ny ekonomichef i Vallentuna

Av Anneli

Han är ny ekonomichef i Vallentuna

STABILT. Vallentunas nya ekonomichef, Erik Lanner Sandberg, är nöjd med det ekonomiska läget i Vallentuna.
Foto: Pressbild

"Cirkeln är sluten när jag nu är tillbaka" - jobbade tidigare på Nordea

Erik Lanner Sandberg, 34 år, är ny ekonomichef i Vallentuna kommun. Han tar över efter Annika Hellberg som i våras utsågs till ny kommundirektör i Vallentuna.

–Det som lockade mig med tjänsten är Vallentunas gedigna kvalitetsarbete. Vallentuna har en tydlig vision om att bli den kommun i Sverige som ger högst kvalitet och invånarupplevelse till en bra kostnadsnivå. Med starkt fokus, transparens och sunt förnuft vill jag vara med i det arbetet, säger Erik Lanner Sandberg.

Han kommer närmast från en tjänst som chefsekonom i Österåkers kommun. Innan dess har han arbetat i finansbranschen, på bank men också på pensionsbolag.
–Jag började faktiskt på Nordeakontoret i Vallentuna, så det känns lite som att cirkeln är sluten när jag nu är tillbaka i Vallentuna.

På Österåkers kommun började han för åtta år sedan som controller för verksamheter i egen regi, för vård, skola och omsorg. Sista åren arbetade han som chefsekonom med ansvar för den totala finansieringen av kommunens ekonomi.
Eftersom Österåker och Vallentuna både är grannar och jämförbara kommuner, har han under en längre tid haft Vallentuna i blickfånget.

–Jag har följt Vallentuna i många år, inte minst för att det är en kommun som presterat väldigt bra och kommit långt i sitt kvalitetsarbete, så när den här tjänsten dök upp kände jag att här är en kommun med stor potential där jag gärna vill vara med och bidra i den fortsatta utvecklingen.

Vallentuna har god ekonomi
Som ekonomichef är hans uppgift att leda ekonomiavdelningens arbete och framför allt arbeta med mål och budget. 2022 års budget klubbades i kommunfullmäktige i juni, men arbetet med budgeten pågår ständigt. Enligt kommunallagen ska kommunerna alltid planera ekonomin för tre år framåt, där första året är budgetår.

Hur skulle du beskriva Vallentunas ekonomi, är den god, finns utmaningar?

–Den är både god och i balans. Vi har att förhålla oss till finansiella mål som politikerna beslutat om och alla mål är uppfyllda. Soliditeten, som visar kommunens långsiktiga betalningsförmåga, gick ner 2017 då vi slöt avtal i Sverigeförhandlingen och kostnaden bokfördes. Målet är nu att stärka soliditeten varje år.

Sverigeförhandlingen innebär för Vallentunas del att man är med och betalar för att Roslagsbanan byggs ut till Odenplan. Samtidigt har man lovat att bygga ett antal tusen nya bostäder för att genom ökad inflyttning, öka skatteintäkterna både till kommunen och staten som är med och finansierar förlängningen av Roslagsbanan.

När det gäller utmaningar för Vallentunas ekonomi, handlar det om något som delas av många andra kommuner, säger Erik Lanner Sandberg.

–Utmaningen är att finansiera ett högre demografiskt tryck, det vill säga att allt färre personer i arbetsför ålder ska försörja allt fler. En av statens lösningar är att vi ska jobba längre. Som kommun behöver vi hitta olika lösningar och se över varje process, så att vi får en effektiv verksamhet med hög kvalitet till låg kostnad.

När pandemin slog till under våren 2020 blinkade alla lampor rött i Sveriges kommuner. Man såg framför sig ett kraftigt minskat skatteunderlag och hög arbetslöshet. Staten beslutade då att öka de generella bidragen till kommunerna, och det, samt att scenariot inte blev så illa som man först trodde, ledde till att merparten av kommunerna stärkte sina resultat förra året.

–Vi i Vallentuna stärkte vårt resultat med 139 miljoner. Det berodde både på de ökade statsbidragen, kraftfulla restriktioner och på att vi redan hade ett effektivt arbete i kommunen, berättar Erik Lanner Sandberg.

Erik Lanner Sandberg
Aktuell:
Ny ekonomichef i Vallentuna kommun.
Bor: Med sin fru i Österåkers kommun där han också är uppvuxen.
Fritid: Vistas i naturen och skärgården. Har spelat piano i 30 år och gör det fortfarande som avkoppling och mental träning, ”Att spela piano är mind blowing”.