NYHETER 2023-04-27 KL. 09:00

Han är Vallentunas nya kommunpolis

Av Daniel Bergholm

Han är Vallentunas nya kommunpolis
NY POLIS. Fredrik Pettersson tar över ansvaret och blir den nya kommunpolisen i Vallentuna. Han tar över efter Stefan Dahlgren som under lång tid haft ansvar över säkerheten i kommunen. Foto: Roffe Andersson

Efter mer än ett decennium som närpolischef/kommunpolis i Vallentuna lämnar Stefan Dahlgren över ansvaret. Den nya kommunpolisen heter Fredrik Pettersson och i början av februari startade han sitt uppdrag.

Fredrik kommer från Norrmalmspolisen där han jobbat de senaste åtta åren. Han har varit involverad i den operativa enheten, som jobbat mycket med den öppna drogscenen i innerstan. Hans första intryck av Vallentuna är en kommun med småstadsmentalitet, där man som polis kommer invånarna nära.

– Det blir en rolig utmaning. På Norrmalm är det ofta opersonligt, de flesta man har att göra med kommer inte tillbaka. Men att ha lokalkännedom och veta vilka som finns i området, det är något jag ser fram emot att skaffa mig, säger Fredrik Pettersson.

”Sjätte hjulet”
Stefan Dahlgren kommer framöver att ansvara för byggandet av den nya polisstationen i Arninge. Men han kommer inte släppa jobbet som kommunpolis, utan tanken är att han ska fungera som ett stöd till Fredrik och de övriga fyra kommunpoliserna i Norrort. Han upplever att förändringen ligger helt rätt i tiden.

– Jag blir det sjätte hjulet. Sedan är det alltid bra med nya inputs och att man provar nya saker, säger Stefan och Fredrik fyller i.

– För mig är det väldigt lyxigt att ha Stefan i närheten. Det finns mycket erfarenhet att ta del av och det vore dumt av mig att inte utnyttja det. Jag frågar han om allt och börjar ta del av hans kontaktnät.

Oroande utveckling
En viktig del handlar om att ta tag i de utmaningar som Vallentuna står inför. Enligt den stadiemodell som polisen jobbar efter, som handlar om att gradera områden från grönt till rött utefter den lokala lägesbilden, är Vallentuna grönmarkerad. Samtidigt finns det indikationer på att narkotika och grov organiserad brottslighet har börjat få fäste i kommunen och börjat gå mot en organge färg.

– Det är organiserad brottslighet som styr narkotikan, och vi har den senaste tiden gjort ganska stora beslag i Vallentuna. Vi ser att det flyttar in personer till Vallentuna som är involverad eller har kopplingar till kriminella nätverk. De har blivit uttryckta från de heta områdena, säger Stefan och fortsätter.

– Där det byggts hyresrätter har vi sett att det förekommer enstaka individer som har dessa kopplingar. Vårt jobb är att ta reda på vad det här får för påverkan på Vallentuna.

Upplevt otrygghet
En annan viktig uppgift för Fredrik handlar om trygghetsarbetet i kommunen. Den senaste trygghetsmätningen som gjorts visar på att strax under 50 procent i Vallentuna hade dålig kunskap om polisens arbete och att det finns en hög upplevd otrygghet i kommunen, trots att brottstatistiken är förhållandevis låg.

– När det sker så få brott sticker samtidigt de brott som sker ut för Vallentunaborna. Det blir en större sak varje gång något händer och det får man ha respekt för, säger Fredrik och Stefan fyller i.

– Den upplevda tryggheten är svår att jobba med. Siffrorna visar en sak, men folks upplevelser säger något annat. Och om man frågar folk tycker de fortfarande centrum är otryggt på grund av mordet som skedde vid Ica för över 10 år sedan.

För att få bukt med det anser Fredrik att en viktig del är att komma ut till invånarna och informera om vad som sker i kommunen. Senast förra veckan var han med på sin första föreläsning i Kulturhuset, där de informerade föräldrar om riskerna med alkohol- och narkotika och vad man som föräldrar kan tänka på.

– Det fick en bra respons. Föräldrarna är de som träffar barnen mest av alla och det gäller att man skapar sig tid med barnen. Att upptäcka problemen innan det går för långt. Därför ser jag det också som viktigt att vi fortsätter med föreläsningar kontinuerligt, säger Fredrik Pettersson.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se