NYHETER 2023-01-12 KL. 08:30

Här är årets nya lagar

Av Daniel Bergholm

Här är årets nya lagar
HÖGRE PROCENT. Skatten på alkohol och tobak höjdes vid årsskiftet. Foto: Adobe

Ett nytt år innebär en hel del nya lagar som presenterats. Dessa började gälla vid årsskiftet 2022-2023 och gäller allt från kattregistrering, skatteförändringar och ändrad pensionsålder. Nedan har vi staplat upp några av de viktigaste som det kan vara bra för dig som Vallentunabo att ha koll på.

Registrera din katt:
Från och med januari 2023 är det lag på att registrera sina katter hos Jordbruksverket. Det blir därmed olagligt att äga en katt som inte är registrerad hos myndigheten. Men om du som kattägare är orolig för att inte ha hunnit göra detta innan årsskiftet så kan du ändå vara lugn. Företrädare för Jordbruksverket berättar i intervjuer att det inte blir några omedelbara konsekvenser om man inte gjort det innan den 1 januari, men att lagkravet kommer gälla framöver.

Tobak och alkohol:
Skatten på alkohol och tobak höjs från 1 januari 2023. Skillnaderna blir att skatten på öl och vin höjs med fem procent, skatten på etylalkohol (sprit) höjs med en procent och skatten på cigaretter, snus och övrig tobak höjs med tre procent.

Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt:
Från och med den 1 januari 2023 sänks energiskatten på bensin och diesel tillfälligt med 80 öre per liter, räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt med indexeringsregler. Inklusive moms innebär det att priset vid pump sänks med en krona per liter.

Dessutom sänks den sammanlagda skatten på lågbeskattad olja med 722 kronor per kubikmeter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Det är en åtgärd som krävs för att skattesänkningen inte ska komma i konflikt med EU:s märkningsdirektiv.

Förändrat reseavdrag:
Från och med 2023 ska det bli billigare att använda bilen i jobbet. Efter nyår höjs de belopp som får dras av för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil.
När det gäller kostnader för arbetsresor med egen bil höjs beloppet till 25 kronor per mil, från tidigare 18:50 kronor. Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs till 12 kronor per mil.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Avstängning vid fusk:
För den som är intresserad av att ta körkort så kommer det framöver bli mer kännbart om man försöker ta till otillåtna hjälpmedel, med andra ord fuska på förarprovet. Om detta sker så har Trafikverket med den nya lagen möjlighet att stänga av individen från att skriva provet under ett eller två år, beroende på hur allvarlig överträdelsen har varit.

Förstärkt skattereduktion för
installation av solceller:
Från och med den 1 januari 2023 förstärks skattereduktionen för installation av grön teknik, det som kallas för det gröna avdraget, genom att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaden. Lagändringen tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Höjd pensionsålder:
Från och med årsskiftet har pensionsåldern i Sverige höjts med ett år. Det påverkar även åldersgränserna inom vissa ersättningar i socialförsäkringen, bland annat sjukpenning, sjukersättning och assistansersättning.

Tidigare har man kunnat ta ut allmän pension vid 62 års ålder medan andra pensionsförmåner betalas ut från 65 års ålder. Från och med 1 januari 2023 är dessa åldersgränser ändrade till 63 respektive 66 års ålder.

Sänkt skatt för arbetande 65-plussare:
Den som arbetar efter att ha fyllt 65 får sänkt skatt från och med den 1 januari 2023. I höstbudgeten satsade regeringen 770 miljoner kronor på ett förstärkt jobbskatteavdrag för den som fyllt 65 men vill stanna kvar i arbetslivet. Skattereduktionen görs enligt följande: 22 procent av arbetsinkomsterna upp till och med 100 000 kronor. För arbetsinkomster över 100 000 kronor men under 300 000 kronor uppgår skattereduktionen till 15 000 kronor med tillägg på 7 procent av arbetsinkomsterna. För arbetsinkomster som överstiger 300 000 men inte 600 000 blir skattereduktionen 36 000 kronor.

Avfallsförbränningsskatten slopas:
Avfallsförbränningsskatten avskaffas 1 januari 2023. Skattens syfte var att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering och uppfylla målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland samt att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Men Skatteverkets utvärdering visar enligt regeringen att skatten inte bidrar till det.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se