NYHETER 2022-12-08 KL. 08:45

Hög tröskel till bostadsmarknaden för unga

Av Daniel Bergholm

Hög tröskel till bostadsmarknaden för unga
FRIHET. Det är en speciell känsla när man kan flytta till sitt eget boende. Foto: Adobe

70 procent av Vallentunas invånare i åldersgruppen 20–30 år har inte möjlighet att köpa en lägenhet i kommunen.

För att komma till bukt med problemet som finns framför allt i Stockholmsregionen men även hela Sverige, ligger nu ett förslag om ett startlån på regeringens bord som kan förändra situationen för tusentals unga vuxna.

– Kontantinsatsen är det största hindret när en ung vuxen ska köpa en bostad, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert för Riksbyggen i ett pressmeddelande.

Rapporten är gjord av Riksbyggen och visar på att det finns en allvarliga ungdomsbostadsbristen i totalt 61 kommuner i Sverige. Siffran på 70 procent räknas bara som ”hög” i graderingen av bostadsbrist bland unga och Vallentuna långt ner i statistiken över de kommuner i Stockholm där ungdomar har svårast att skaffa sig en bostad i sin egen hemkommun. I Stockholms kommun är siffran hisnande 93 procent.

Det som även framkommer i rapporten, om man jämför med för tre år sedan, året 2019, är att Vallentuna minskat sin ungdomsbostadsbrist med två procent från 72 till 70 procent fram tills i år.

I våra grannkommuner ser det någorlunda likadant ut. Täby och Österåker ligger något högre än Vallentuna med 83 respektive 74 procent. Bäst resultat visar Upplands Väsby upp med 63 procent i ungdomsbostadsbrist.

På regeringens bord
Riksbyggen var också de som för några år sedan tog fram förslaget om ett startlån, som kallas för Ungbolån.

– Startlånet har presenterats och remitterats. Nu ligger det på regeringens bord och borde i någon form realiseras omgående, säger Johanna Bjurskog.

Unga vuxna är de som generellt har det svårast att ta sig in på bostadsmarknaden. Anledningen till det visar rapporten är att unga saknar tillräckligt sparkapital för att köpa eller tillräckligt lång kötid för att kunna hyra.

Underlätta
Enligt beräkningarna från Riksbyggen skulle ett ungbolån för Vallentunas ungdomar göra att ungdomsbostadsbristen skulle sjunka till 41 procent.

– Ett så här stort samhällsproblem kräver politiska lösningar. Att införa startlånet skulle underlätta för tusentals att köpa en egen bostad, säger Johanna Bjurskog.

Så här ser Riksbyggens förslag för Ungbolån ut i sin helhet:

• Lånet riktar sig till unga vuxna i åldern 18–35 år
• Lånet omfattar maximalt tio procent av bostadens marknadsvärde med ett tak på 300 000 kr per person
• Låntagaren står själv för de återstående 5 procenten av kontantinsatsen
• Banker kan precis som tidigare bevilja lån upp till 85% av marknadsvärdet
• Räntan på lånet består precis som studiestödet av statens upplåningskostnad plus avgiften för administration och är inte avdragsgill
• Lånet är amorteringsfritt under maximalt fem år
• Amorteringskrav två tillämpas inte

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se