NYHETER 2024-01-25 KL. 11:22

Högt tryck på Vallentuna kulturskola

Av Anneli Leijel

Rekordmånga barn och fler yngre elever vill börja. Det är högt söktryck på Vallentuna kulturskola. Man har aldrig haft så många elever som nu – i höstas var det 850 unika elever – och så här ett par veckor in på terminen finns få lediga platser.

Högt tryck på Vallentuna kulturskola
HÖGT TRYCK. Kulturskolechef Jerker Axelsson berättar att det är många som söker till skolans kurser. Foto: Roffe Andersson

– De ämnen där vi fortfarande har plats är till exempel kulturverkstad, bild och form, dans, gitarr, klarinett och kreativt skrivande, berättar kulturskolechef Jerker Axelsson.

Att vissa ämnen är mer populära en andra gör också att det ibland kan vara svårt att få en plats på just den kurs man vill gå.

En mamma som vill vara anonym berättar för Vallentuna Nya att hon fyra terminer på raken har försökt få plats på piano för sitt barn men inte lyckats.

– När platserna släpps för de barn som inte redan har en plats i kulturskolan är det oftast fullt efter bara en halvtimme, säger mamman.

Åldersgräns

I just det här fallet är det dock inte säkert att det varit fullt varje gång mamman har sökt. Mamman har önskat att hennes barn, nu 8 år, ska få börja på piano. Kruxet är bara att för vissa instrument, som till exempel piano, har Vallentuna kulturskola en åldersgräns. Först från årskurs två går det att söka in till piano, samt en del andra instrument.

– Just nu har vi ett högt tryck och intresset att börja i kulturskolan har generellt ökat, i synnerhet för yngre barn. Det är en utmaning att skapa plats för alla som vill börja. Vi försöker i den mån vi kan möta efterfrågan, berättar Jerker Axelsson.

När det gäller åldersgränser för att börja med vissa instrument, har dessa införts för att man tycker att det är lämpligt att börja vid olika åldrar för olika instrument.

– Det är ofta av pedagogiska skäl, men på till exempel piano har vi valt att ta in elever från årskurs två för att reglera söktrycket, förklarar Jerker Axelsson.

– Vi rekommenderar också att man även kollar andra ämnen. Kanske kan man börja med ett annat ämne och sedan byta, föreslår han.

Samarbete

Sedan några år tillbaka finns också en viss möjlighet att gå i kulturskolan i grannkommunerna Täby och Sollentuna. Projektet kulturskola över kommungränsen är numera permanentat. Till exempel går ett 20-tal barn från Vallentuna i Täby, och ett 15-tal från Täby går i kulturskolan i Vallentuna.

– Tanken är att om man går i skolan i en annan kommun och har kompisar där, så ska det finnas en möjlighet att också gå i kulturskolan där. Det kan också handla om att man har separerade föräldrar som bor i olika kommuner, och att det då passar bättre att gå i kulturskolan i en viss kommun.

Kösystemet

Kösystemet till kulturskolan fungerar som så att platser släpps varje termin, efter det att de som redan går i kulturskolan fått möjlighet att återanmäla sig.

Bidrar systemet till att det är svårt för nya elever att få en plats?

– Nej, min uppfattning är att det blir fler lediga platser än det annars skulle bli, eftersom varje elev aktivt måste göra ett val varje termin om man vill fortsätta eller inte. Men kanske skulle man kunna anmäla intresse en gång, och sedan erbjudas plats när det finns. Jag tar med mig den frågan.

Nytt för i år är en kurs i bild- och form-ämnet för de yngre eleverna. Och ytterligare en barnkör har startat.

– Vi försöker också låta flera nybörjare träna tillsammans i grupp, så att fler kan börja, berättar Jerker Axelsson.

Lokalfrågan en utmaning

Flera kommuner drar ned på anslagen till kulturskolan, men inte Vallentuna. Här satsar politikerna lika mycket som tidigare, berättar Jerker Axelsson. Däremot har de extra statsbidragen, som delades ut under pandemin till landets kulturskolor, halverats.

Just nu är lokalfrågan den största utmaningen för kulturskolan, bland annat för att Vallentuna teater är stängd för ombyggnad. Förutom att man har lektioner på grundskolor runtom i kommunen, och basen i röda huset vid Karlslundsskolan, tidigare Hjälmstaskolan, jobbar man också på att hitta nya lokaler.

– Vi tittar på en lösning med bättre arbetsmiljö för kulturskolans personal. Det finns olika spår i detta. Mer kan jag inte säga just nu. En dröm hade förstås varit att ha det mesta samlat, med orkestersal, teaterlokal och dansstudio på samma ställe, men det ser jag är svårt att lyckas med, säger Jerker Axelsson.

En ny plats som är på gång är Karby. Där ska det under våren bli en ny mötesplats för unga, i Karbyskolan, med bland annat bibliotek och fritidsgård och där kommer kulturskolan också att kunna vara.

Eftersom teatern är stängd blir det i år ingen Fröshow för kulturskolans yngsta elever. Men vecka 20, i mitten av maj, blir det i stället en hel veckas kulturskolefestival.

– Då kommer vi att visa upp vår verksamhet i Kulturhuset i Vallentuna och det blir massor av utställningar, föreställningar och konserter, berättar Jerker Axelsson.