NYHETER 2023-05-11 KL. 09:20

Hon är "Årets chef" på Vallentuna kommun

Av Anneli Leijel

Hon är
ÅRETS CHEF. Linda Hallén utsågs till "Årets chef 2022" av Vallentuna kommun. Foto: Roffe Andersson

Linda Hallén har utsetts till Årets chef 2022 på Vallentuna kommun. Hon är avdelningschef för verksamhetsutveckling på barn- och ungdomsförvaltningen.

– Det känns jättekul att få det här priset, säger Linda Hallén.

Det är femte året som Vallentuna kommun delar ut utmärkelsen Årets chef till en av sina medarbetare. Syftet med priset är att lyfta fram goda förebilder.

Ödmjuk chef
Framför allt är det kommunens egna medarbetare som nominerar. HR-avdelningen gör sedan en bedömning utifrån fyra kriterier. Det handlar om måluppfyllelse, alltså resultat, svaren i en medarbetarenkät där medarbetarna bland annat får beskriva sin arbetsmiljö och vilken styrning de får från chefen, samt de två kriterierna budget i balans och service och bemötande.

– Service och bemötande ser lite olika ut beroende på var man jobbar. För Kontaktcenter handlar det om kommuninvånarnas upplevelse, medan det för mig handlar om hur man hanterar det som kommer in till förvaltningen likvärdigt och rättssäkert, säger Linda Hallén och tillägger:

– Verksamheterna skiljer sig också åt. Jag och Senad, bygglovschefen som blev årets chef förra året, har helt olika verksamheter att utveckla.

Vad är viktigt i ditt ledarskap, vad gör dig till årets chef?
– Jag är inget utan mitt team, mina medarbetare. Det är vi tillsammans som gör det möjligt att skapa förutsättningar för teamet att leverera. Med tydlig styrning och mitt stöd vill jag få alla att vara sitt bästa jag. Alla är olika, men bra på något. Jag vill skapa förutsättningar för var och en att bli den bästa spelaren på sin boll.

Hur gör du det?
– Det handlar om att våga ge rak och tydlig konstruktiv kritik, att våga säga vad som behöver utvecklas men också att kunna ge positiv feed back. Att säga, det här är jag jättestolt över, men det här skulle du kunna utveckla. Och att fråga medarbetarna, hur tänker du att du skulle kunna utveckla det?

Lyckad fortbildning
Som avdelningschef för verksamhetsutveckling på barn- och ungdomsförvaltningen handlar Linda Halléns jobb mycket om systematiskt kvalitetsarbete. Att förbättra kvalitén inom bland annat förskola och skola, genom planering, uppföljning och utveckling.

I den långa motiveringen till Årets chef 2022 står det bland annat följande:
”Genom ett strukturerat arbetssätt och stort ansvarstagande leder Linda både medarbetare och chefskollegor på ett sätt så att resultatförbättringar rör sig snabbare och tydligare jämfört med andra kommuner och vissa resultat är nu de högsta någonsin i Vallentuna kommuns historia.”

– Mitt arbete handlar om att ställa frågor som, hur kan vi bli ännu bättre på det vi gör, och hur vet vi att vi blir bättre? Det handlar dels om siffror men också om att lyssna in röster från dem som ska utföra arbetet, bland annat på den centrala barn- och elevhälsan, i skola och förskola och inom området integration och språk.
En del av utvecklingsarbetet är fortbildning för lärare. Till exempel har Vallentuna kommun satsat på fortbildning för dem som undervisar i språkutveckling och matematik i tidiga åldrar.

I motiveringen står det också att: ”Linda har utvecklat strukturen och analysen i det systematiska kvalitetsarbetet. Det har varit förutsättningen för att uppnå mycket goda resultat i våra skolor och värdet det skapar för våra elever. Flera goda resultat har uppnåtts genom kompetensutveckling kring tillgängligt lärande, ökad lärarbehörighet inom språk och integration samt elevhälsans stöd inom språkutveckling och matematikförståelse.”

– Vi hade tio nominerade chefer bara från vår förvaltning. Rektorer, biträdande rektorer och enhetschefer. Det är jätteroligt att så många chefer nomineras men alla medarbetare, all kompetens överallt, behöver lyftas fram, säger Linda Hallén.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se