NYHETER 2023-04-13 KL. 09:45

Hon är Vallentunas första dödsdoula

Av Daniel Bergholm

Hon är Vallentunas första dödsdoula
DÖDSDOULA. Christine Hanberg är Vallentunas första dödsdoula. Rollen innebär att vara en länk mellan den döende, närstående och vården. Foto: Roffe Andersson

”Det är långt ifrån alla som planerat vad som händer inför eller efter döden och där vill jag hjälpa till”, säger Christine Hanberg.
För några veckor sedan fick Vallentunabon Christine Hanberg certifikatet som innebär att hon idag kan titulera sig som dödsdoula.

En dödsdoula innebär att vara en stödperson för människor i livets slutskede och efter döden och anledningen att hon sökte sig dit handlar också om en vilja att sprida kunskap om döden, ett ämne som hon uppfattar som tabubelagt i samhället.

– Jag brinner för att hjälpa människor, och få fler som tycker ämnet är skrämmande att prata om det. Vi kommer alla drabbas av död och smärta, men idag pratar vi som om vi vore odödliga. Jag tror snarare att många skulle vara hjälpta om man känner sig mer förberedd, säger hon.

Flera uppgifter
Dödsdoula är ett relativt nytt begrepp i Sverige, först 2022 blev det ett nyord. Det var också året som Christine Hanberg genomförde sin dödsdoula-utbildning och nyligen fick hon sitt certifikat.

Enligt henne handlar rollen om att vara där som en hjälpande hand i livets slutskede och kan gälla allt ifrån praktiska saker som att hjälpa till med begravningsbyråer och jurister, men även att stötta närstående.

– För mig gäller det att skaffa mig ett nätverk. Det är långt ifrån alla som tänkt ut eller planerat vad som händer inför eller efter döden och där vill jag hjälpa till. I grunden handlar det för mig om att lyssna för att kunna vara en länk mellan den döende, närstående och vården.

Det har tagit tid för dödsdoulan att få utrymme i Sverige, men Christine är övertygad om att behovet finns. Enligt svenska palliativregistret dör en av fem svenskar ensamma, något dödsdoulan i sin roll kan försöka motverka. På frågan om hon tror det finns fördomar mot dödsdoulor säger hon så här.

– Om man söker sig till mig tänker jag att man gör det för att man är i behov av ett stöd - om det då skulle finnas frågor från närstående ska jag kunna svara på det - vilket jag också ser som positivt då det handlar om att skapa en trovärdig relation.

Hur skiljer sig dödsdoulan från en präst?
– För många är prästen nog förknippad med tro, även om de inte skulle tacka nej till någon som inte är troende. Men en dödsdoula står helt utanför det. Inga av mina egna värderingar ska tas med i uppdraget utan ska vara helt på individens villkor.

Hur kommer det vara för dig att hantera ett yrke där det finns så mycket känslor?
– Jag ser det mer som ett fint uppdrag som jag kommer att stärkas av - att få känna det stora förtroendet. Det är klart att det kan väcka egna känslor, men jag måste stå fri från den andra personens sorg för att kunna vara stöttande. Jag kommer däremot att ha en mentor från min utbildning för att ventilera mina upplevelser.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se