NYHETER 2023-05-04 KL. 08:30

Hon hjälper barn som växer upp med missbruk

Av Anneli Leijel

Hon hjälper barn som växer upp med missbruk
STÖD. Sedan årsskiftet är Lotta Blomqvist ansvarig för Trygga barnen i Vallentuna och Täby. Foto: Roffe Andersson

Vart femte barn i Sverige växer upp med minst en förälder som har alkoholproblem. För dessa barn skapades Trygga barnen. En organisation som jobbar med att fånga upp och stötta barn i hem med missbruk.

– Vårt mål är att barnen ska förstå att, du är inte ensam, många fler har det likadant och du kan få stöd och hjälp, säger Lotta Blomqvist, ansvarig för Trygga barnen i Vallentuna och Täby sedan årsskiftet.

”En söndag värre än vanligt”. Det är rubriken på den senaste bilden på Trygga barnens instagramkonto för Vallentuna och Täby. För de 430 000 barn som växer upp med en förälder med alkoholproblem är vårens alla helger svåra. Inte minst den gångna Valborgshelgen. På instagram kan den som vill skriva direktmeddelande som Lotta Blomqvist svarar på.

– Jag kan även hjälpa till att slussa vidare till samtal och annat stöd, berättar hon.

Lotta Blomqvist och de flesta som jobbar i Trygga barnens stödverksamhet gör det ideellt, på sin fritid. De har alla egna erfarenheter av att vara anhörig till någon med missbruk.

Även om statistiken talar om att vart femte barn växer upp med alkoholproblem i sin närhet, menar Lotta Blomqvist att problematiken troligtvis är mycket större än så.

– 10 procent av befolkningen säger man har ett problematiskt bruk eller beroende av alkohol. Det är så mycket som aldrig kommer fram. Barn kan ha någon i släkten, en morbror eller mormor med missbruk. Eftersom så många kommer i kontakt med det är det relevant att prata om.

Hon betonar också att alkoholmissbruk finns överallt. I alla samhällsklasser. Stereotypen att det handlar om ”parkbänks-Kalle”, stämmer inte.

Vad ska man som vuxen göra om man misstänker att ett barn far illa på grund av alkoholmissbruk?

– Om magkänslan säger att något inte är helt hundra, då ska man ta den oron på allvar. Våga fråga den vuxna till barnet om hur det är. Den som missbrukar förnekar det oftast, men det kan vara en ögonöppnare för den vuxna, säger Lotta Blomqvist och fortsätter:

– Det är lätt hänt att man tänker, de har ju bra jobb, fina kläder och barnen går på dyra aktiviteter, allt är nog bra. Men allt det spelar ingen roll. Social klass och kläder visar inte var det finns ett ohälsosamt bruk av alkohol.

Som ansvarig för Trygga barnen i Vallentuna och Täby kommer Lotta Blomqvist att föreläsa för både personal och elever.

– I vår ska jag prata med elever på barn- och fritidsprogrammet på Vallentuna gymnasium. Jag ska tala till dem både som barn och som yrkespersoner i sitt framtida jobb, så att de får med sig kunskap om missbruk ut i yrkeslivet.

Det är ofta mycket skam och stigma kring alkoholmissbruk. Det vill Lotta Blomqvist förändra, och det bästa är att tala mer om problematiken, säger hon.
– Vi vinner inget på att låtsas som att det inte finns. Vi behöver prata mer och inte mindre om det.

Hon har också kontakt med Vallentuna kommun och har av familjeenheten bjudits in till ett nätverksmöte där hon får tillfälle att berätta om Trygga barnens arbete för elevhälsan, skolkuratorer med flera.

– Jag har fått ett fint gensvar från kommunen. Målet är att vi tillsammans ska hitta barn som lever med missbruk och hjälpa dem.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se

Fakta: Trygga barnen
Vallentuna och Täby
Trygga barnen i Vallentuna och Täby finns på instagram: tb.vallentuna_taby

På instagram kan du ställa frågor direkt till Trygga barnen. På tryggabarnen.org kan du läsa mer om organisationen.