NYHETER 2020-10-23 KL. 10:01

Inga smittade på särskilda boenden - kommunens tjänstemän fortsätter jobba hemifrån

Av Anneli

Inga smittade på särskilda boenden - kommunens tjänstemän fortsätter jobba hemifrån

SAMMA RESTRIKTIONER GÄLLER. Folhälsomyndigheten rekommenderar att vi tvättar händerna och håller avstånd. Däremot är det upp till var och en att använda munskydd eller inte.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Antalet smittade av covid -19 ökar just nu i hela landet. Också i Vallentuna som tidigare haft en låg andel smittade.

De senaste två veckorna har 37 bekräftade fall rapporterats i kommunen. Det är en klar uppgång jämfört med föregående två veckor då 26 fall rapporterades, enligt folkhälsomyndigheten.
– Vi håller fast vid våra begränsningar för att hindra smittspridningen. Det kommer vi att göra så länge det krävs, säger Henrik Kelfve, kommunikationschef på Vallentuna kommun.

Tomt på kontoren
Precis som i våras uppmanar kommunledningskontoret sina medarbetare att jobba hemifrån i så stor utsträckning som möjligt. Och likadant sker inom alla förvaltningar.
–Men det tär ju på medarbetare att jobba hemifrån hela tiden, så nu efter sommaren har vi inom kommunledningen talat om att kunna ha en person på plats varje dag, inom våra olika arbetsområden. Vi har ett schema som gör att vi aldrig är mer än 13 på plats i lokalerna, men det är sällan vi är så många här, berättar Henrik Kelfve och tillägger:
– Exakt hur förvaltningarna gör vet jag inte. Men det är tomt på kontoren. Det är bara att hålla i och hålla ut.
Sett till befolkningen har Vallentuna haft 108 nya fall per 100 000 invånare de senaste veckorna. Det gör att Vallentuna, precis som162 av landets 290 kommuner skulle få gult ljus, enligt det nya sätt med ”trafikljussystem” att se på smittspridningen som EU-kommissionen tagit fram.

Säkrat skyddsutrustning
Efter pandemins inledningsskede i våras, då många smittades på särskilda boenden runtom i Sverige, vidtas nu extra försiktighetsåtgärder för att det inte ska hända igen.
–Sedan starten av pandemin har det varit vår högsta prioritet att minska smittspridning av covid -19 inom alla våra verksamheter. Vi har regelbunden kontakt med alla våra utförare och ser till att alla har tillgång till den senaste informationen gällande covid -19, berättar Elvira Avdic, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Vallentuna.
– Sedan i våras har vi också organiserat samverkan mellan socialförvaltningen och olika utförare för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och annat nödvändigt material.

Besöksförbudet har hävts på särskilda boenden. Vilka försiktighetsåtgärder vidtas i Vallentuna för att förhindra smittspridning?
– Vi följer folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer, samt socialstyrelsens föreskrifter om besök. Inom våra verksamheter har vi också sedan tidigare gjort individuella bedömningar och tagit emot besök på ett säkert sätt utomhus. Vi har även skapat möjligheter för digitalt möte. Varje verksamhet har också gjort lokala anpassningar för att skydda våra äldre och skapa så säkra besök som möjligt.

Hur är beredskapen för att möta en eventuell ökad smittspridning på boendena?
– Det är viktigt att vi fortsätter med det förebyggande arbetet, att hålla smittan borta från våra särskilda boenden, att fortsätta arbetet med informationsöverföring och stöd till verksamheterna, och att säkerställa att alla har tillgång till skyddsutrustning.

Vet du hur läget ser ut idag vad gäller smittspridning på de särskilda boendena?
– Vi har inga smittade just nu.

Pandemin är ännu inte över. Vad skulle du som medicinskt ansvarig sjuksköterska vilja säga till Vallentunaborna?
– Att det är viktigt att fortsätta förhålla sig till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.