NYHETER 2022-11-24 KL. 10:15

Ingen HBTQi-ungdomsgård i Vallentuna- I stället utbildas personalen

Av Daniel Bergholm

Ingen HBTQi-ungdomsgård i Vallentuna- I stället utbildas personalen
IFRÅGASÄTTER. David Thell (S) argumenterar för motionen om en HBTQi-ungdomsgård vid möte i kommunfullmäktige. Foto: Roffe Andersson

David Thell (S) och Socialdemokraterna skickade in en motion om en ny ungdomsgård för HBTQi-personer i Vallentuna.

Nu har beslut fattats och i stället för en ungdomsgård ska personal på plats ska vara utbildade inom HBTQi-frågor. Motionen anses därmed besvarad, trots att inga ungdomar har hörts innan beslutet tagits.

– Man känner sig uppgiven när de inte väljer att prata med ungdomar, säger David Thell (S).

För ett år sedan lämnade Socialdemokraterna i Vallentuna in en motion med syftet att få kommunen att aktivt jobba för en HBTQi-ungdomsgård.

Nu har ett år gått och på det första kommunfullmäktige för den kommande mandatperioden den 14 november beslutade man att motionen skulle anses besvarad. Anledningen till det är att man, i stället för att anordna en ungdomsgård, beslutat att personalen som jobbar på ungdomsgårdarna ska ha en utbildning i HBTQi-frågor. Det var något som fick David Thell (S) att reagera.

– För mig är det ett icke-svar. Den är inte besvarad. Min åsikt är att det hade varit mycket ärligare om de gett motionen avslag. Men jag tror att de själva vet att det är problematiskt att säga nej. Nu kan de säga att “vi gör någonting”, även fast de inte gör det, säger han.

Anledningen till att han känner som han gör, är att motionen belyser ett annat problem än utbildningsnivån på personalen.

De vill skapa en mötesplats för HBTQi-ungdomar och till det en specifik verksamhet. Flera utredningar, bland annat från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF), visar på att mötesplatser för HBTQi-personer fortsatt är en bristvara i hela landet.

– Jag vill poängtera att det är positivt med utbildningen, men det besvarar inte det vi efterfrågar. Det är ett faktum att dessa ungdomar ofta mår dåligt. Om ingen annan på en ungdomsgård är HBTQi, då är det lätt att känna sig ensam och undvika sådana platser oavsett om personalen har utbildning. Behovet av att träffa andra i liknande situation är livsviktigt, säger David Thell (S).

Ett krav
I utredningen av motionen som gjorts i fritidsnämnden har man inte ansett att det behövs göras någon utredning gällande vad ungdomarna har för åsikter i frågan. Inte heller har en barnkonsekvensanalys gjorts. Att då fatta ett sådant beslut anser David Thell (S) vara mycket märkligt.

– Jag är inte chockad men man blir besviken och uppgiven av att ungdomar inte hörs innan beslut som rör ungdomar fattas. Det är ett krav enligt barnkonventionen, säger han.

I kommunfullmäktige röstade S, V och MP bifall till motionen medan M, C, L, SD och KD röstade att motionen skulle anses besvarad. Trots att fem partier tog ställning för att den skulle anses besvarad, var det bara en politiker från Centerpartiet som gick upp i talarstolen och förklarade beslutet.

– Jag skulle säga att det är ganska vanligt och något jag upplevt tidigare. Jag skulle önska att de var mer benägna att ha en diskussion i kommunfullmäktige och att man motiverade sitt beslut, säger han avslutningsvis.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se