NYHETER 2022-10-06 KL. 08:45

Ingen risk för dyrare vatten just nu

Av Anneli Leijel

Ingen risk för dyrare vatten just nu
STABILT. Just nu finns inga planer på att höja vattentaxan i Vallentuna. Foto: Adobe

”Vi planerar inte för någon höjning av VA-taxan i närtid”, säger Elwe Nilsson (M) ordförande i styrelsen för Vallentunavatten.
Prisökningarna i samhället ser än så länge inte ut att bromsa in. Bolåneräntorna har höjts och priset på el väntas stiga i vinter, vilket redan har fått hushållen att börja dra åt svångremmen. I vissa kommuner har även priset på vatten stigit, men i Vallentuna blir det ingen höjning av VA-taxan. Åtminstone inte i närtid.

– Nej, det finns faktiskt ingen övervägande fara för att vi ska höja VA-taxan, säger Elwe Nilsson (M), ordförande i styrelsen för Vallentunavatten som ingår i Roslagsvatten.

Roslagsvatten är ett bolag som ägs gemensamt av flera norrortskommuner och har bland annat till uppgift att leverera dricksvatten, från Norrvatten, till invånarna.

I oktober ska Vallentunavatten sammanträda. Då ska de bland annat diskutera ekonomin för Vallentunavatten. Men enligt ordförande Elwe Nilsson står det redan nu klart att det inte blir någon höjning av VA-taxan.

– Det blir ingen höjning i närtid, säger Elwe Nilsson.

I Stockholms stad sker nu en höjning av VA-taxan med 25 procent. Där hänvisar man bland annat till behovet av investeringar och att taxan inte höjts på länge.

– Vi har planer för att göra investeringar i Vallentuna, men vi behöver inte höja VA-taxan för den sakens skull, säger Elwe Nilsson.

Exempel på återkommande underhållsarbete som Roslagsvatten gör, handlar till exempel om att byta ut maskiner och generatorer och förbättra pumpstationer.

– Ibland behöver det också byggas nya VA-ledningar, som i det nya bostadsområdet Kristineberg, berättar Elwe Nilsson.

Erik Norgren är kommunikatör på Roslagsvatten. För den som vill hålla koll på sin VA-taxa, tipsar han om att läsa av vattenmätaren lite oftare, föra att få en mer jämn avgift. Läser man av sällan, en eller två gånger per år på uppmaning av Roslagsvatten, så kan nästa avgift sticka iväg, till exempel om vattenförbrukningen varit hög under sommaren. Det regleras sedan på nästkommande faktura.

– Det är svår att förstå fakturan. Om förbrukningen ökat blir det en schablonmässig ökning av avgiften, baserad på den förra avgiften. Det regleras sen nästa period. Men man kan läsa av sin vattenmätare hur ofta man vill. Då får vi ett mer konkret beräkningsunderlag, säger Erik Norgren.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se

Fakta: VA-taxan i Vallentuna
Roslagsvatten är ett kommunägt bolag som ägs av flera kommuner gemensamt. Vallentuna äger en del. Vallentunavatten leds av en styrelse där Elwe Nilsson (M) är ordförande.

Det är respektive kommunfullmäktige i de kommuner som är med i Roslagsvatten som beslutar om en eventuell höjning av VA-taxan.

Dricksvattnet i Vallentuna kommer från Norrvatten, ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten till 14 medlemskommuner i norra Storstockholm. Det levereras till invånarna i Vallentuna via Roslagsvatten.