NYHETER 2024-02-01 KL. 09:10

Ingrid fick betala mer för sin bilförsäkring än maken

Av Anneli Leijel

– Nu har hon överklagat till DO, diskrimineringsombudsmannen.

Ingrid fick betala mer för sin bilförsäkring än maken
NONSENS. Försäkringsbolaget påstod att Ingrid inte kört tillräckligt många mil, men hon har bevis på att hon har körvana efter 500 000 dokumenterade mil bakom ratten. Foto: Adobe

Tänk dig att du kört bil och haft körkort i över 50 år. Att du dessutom fört bok över alla tusentals mil du kört. Så märker du plötsligt att du måste betala mycket mer i bilförsäkring än både din man och din son. Det hände Ingrid Lingmark.

När hon ställde försäkringsbolaget mot väggen om hur de diskriminerar kvinnor, fick hon inget svar. Nu har hon klagat till DO, diskrimineringsombudsmannen.

– När jag ringt försäkringsbolaget och frågat vad det beror på att jag får betala en högre premie, har de två gånger lagt på luren. Samtalet har plötsligt brutits. Det är otroligt obehagligt att bli behandlad så här, oavsett orsak, säger Ingrid Lingmark.

Van förare

Hon och hennes man har i många år haft två bilar. Det är hon som har stått för den mesta bilkörningen, medan hennes man åkt mycket kommunalt. Ibland har maken stått som ägare, ibland har hon gjort det.

Det var när hon köpte en begagnad bil 2019 och tecknade en helförsäkring hos försäkringsbolaget If, där hon och maken haft sina fordon försäkrade i cirka 25 år, som hon upptäckte att hon behövde betala mer än sin man.

Först 628 kronor per månad, därefter höjdes premien i december 2022 till 723 kronor och i januari 2024 till 1048 kronor. Detta samtidigt som hennes man för samma bil skulle betala 506 kronor per månad och sonen 619 kronor per månad. Dessutom skulle dottern betala 700 kronor per månad – trots att hon turnerat med tävlingshäst i flera år.

– Jag kontaktade If och ifrågasatte höjningen för mig. I ett första svar skrev de att det berodde på inflationen. I nästa svar att orsaken var att jag inte haft körkort så länge. Jag har haft körkort i 50 år. Därefter påstod det att jag kört så lite. Men jag har bildagböcker sedan 1973, på grund av företagande, och har cirka 500 000 mil nedtecknade, berättar Ingrid Lingmark.

Inget ekonomiskt krav

Efter att hon ringt If och inte fått någon förklaring, bestämde hon sig för att byta försäkringsbolag. Hon har även skickat in ett klagomål till DO.

– Jag är inte ute efter att få tillbaka pengar, utan vill sätta fokus på den här frågan. Många kvinnor blir ensamma när de blir äldre och maken går bort. Det är inte rimligt att de ska betala en högre premie, för att det är maken som stått på bilen, fast de själva har kört en massa under många år.

Hon skickade även in en anmälan till ARN, Allmänna reklamationsnämnden, men de kunde inte pröva tvisten, eftersom det saknades ett ekonomiskt krav.

– I anmälan under rubriken ”Vad begär du av If?” angavs kravet ”Att ni kontrollerar att inte kvinnor diskrimineras som försäkringstagare och bilförare”. Detta är inte ett sådant ekonomiskt krav som nämnden kan pröva, säger Martin Elfver, jurist på ARN, i ett mailsvar.

Det krävs inte alltid att ett exakt belopp kan anges, men det ska vara ett krav som härrör från ett avtal mellan konsumenten och näringsidkaren och det måste stå klart att kravets värde, när det är fråga om försäkringsärenden, i vart fall överstiger 2 000 kr.

– I beloppet räknas inte in yrkanden om ersättning för annan skada än ekonomisk skada. Det innebär att krav på så kallat ideellt skadestånd, till exempel för kränkning, inte räknas in vid bedömningen av om kravet uppgår till värdegränsen eller inte, förklarar Martin Elfver.

Anneli Leijel

anneli@vallentunanya.se