Klik venligst
NYHETER 2021-12-16 KL. 11:40

"Jargongsklyschan är aldrig okej"

Av Daniel Bergholm

Tillbakagång till jobbet kan också innebära ökad risk för att kränkningar uppstår


Foto: Roffe Andersson

Fler återgår i allt större uträckning till sina arbetsplatser. Även om det kan vara skönt för många att få tillbaka ”tugget” med arbetskollegorna, så finns det många som känner sig utsatta och tycker att miljön är jobbig.

Jesper ”Jeppe” Lindau har jobbat länge med ungdomar gällande mobbning, men har även upplevt vuxenmobbning på olika sätt.

Idag är han chef över fyra verksamheter, tre fritidsgårdar och en mobil enhet, och är medveten om vikten av ett bra ledarskap. Tidigt började han engagera sig i en förening som tog ett helhetsgrepp kring mobbning på arbetsplatser. Anledningen var att en kollega till honom var utsatt.
–Det var så öppet och uppenbart. Jag blev väldigt illa berörd och förbannad samtidigt som ledningen valde att kolla åt det andra hållet, säger han.

Att på en arbetsplats veta om man blir utsatt eller om det bara är en ”del av jargongen” kan vara svårt att skilja på.

När vet man att man är mobbad eller utstött?
–Då måste du lyssna på ditt inre, att man utsätts för något som inte är okej. Jargongsklyschan är aldrig okej om den upplevs som kränkande. Men tyvärr känner många en stor skuld och skamsenhet över att lyfta på locket.

Det är livsfarligt
Jesper Lindau menar att man ganska snabbt ser tydliga tecken. Ett vanligt problem har ofta att göra med informella ledare.

–Det är livsfarligt om arbetsgruppen får börja leva sitt eget liv. Det leder oftast till att den får en egen agenda, och då kan medarbetare hamna i utsatta lägen. Konsekvensen kan bli att personen tappar tron på organisationen och inte vågar gå till chefen, som man borde göra, säger han.

I och med pandemins intåg och att folk tvingades eller valde att jobba hemifrån så kan hemarbetet ge många chansen att hämta andan, påpekar Jesper Lindau. Men när man ska tillbaka till arbetsplatsen kan det bli jobbigt.

–Det kan bli ett stort ångestpåslag för många. En annan tuff detalj som jag är övertygad om är att arbetsplatserna varit så uppslukade i den kris som varit, att fokuset på arbetsmiljön försvunnit, säger han.

I sin egen chefsroll ser han det som sin viktigaste uppgift att vara lyhörd. Han påpekar att det finns otroligt många dåliga ledare därute, där man får chefsrollen genom att bara vara duktig på sitt jobb.

–Det betyder inte att man är en bra chef. Varför blir man chef? Det är smickrande och man får en viss position. Men om det aldrig funnits i ens tankar, utan det har blivit så för att man är bra på sitt vanliga jobb, så finns det ett problem i det.

Fortfarande tabu
Jesper Lindau påpekar att klimatet idag är något öppnare när det kommer till att prata om utsatthet och mobbning än för 20 år sedan, då det var fullständigt tabu.
–Om alla skulle prata med sina vänner om detta så kan man vara säker på att det kommer fram någon jobbrelaterad mobbning. Vi har fortsatt en otroligt lång väg att gå i det här, det är fortfarande tabu. Men det är tyvärr lättare att sluta och byta jobb än att våga säga någonting.

För att komma till bukt med problemet så tycker Jesper Lindau att företag inte ska vara rädda att ta in externa åtgärder, en handledare som är till för medarbetare.

–Med den så kan man prata skit om chefen eller ventilera om vad som. Om något ska lyftas vidare så gör man det tillsammans med handledaren.

Kolla på vårt grannland
Men det absolut viktigaste enligt honom är att börja bygga redan från ungdomsåldern. Han lyfter fram Finland som ett praktexempel, där de redan i grundskolan lär ut om mobbning.

–Att ha i undervisningen hur man hantera kränkningar, det är där det börjar och resultatet är grymt. Folk som mobbade under sin skolperiod fortsätter med det beteendet på arbetsplatser om ingen säger till, säger han.