NYHETER 2024-05-08 KL. 14:12

Katt bodde själv i sju månader - omhändertas

Av Victoria Sid

I mitten av april beslutade länsstyrelsen att omhänderta en katt som bott själv i en lägenhet under sju månaders tid. När Kronofogden varit på plats fanns det avföring från katten över hela lägenheten.

Katt bodde själv i sju månader - omhändertas
SKYGG. Katten på bild har inte med artikeln att göra, den är bara med som modell för en genrebild. Men visst är den söt? Foto: Adobe

Redan i november 2023 kom ett klagomål in till länstyrelsen från allmänheten. Enligt klagomålet hade en kattägare inte bott i sin lägenhet på sju månader. Men hennes katt ska ha bott kvar i lägenheten och bara fått tillsyn som mest en gång i veckan. Bostaden ska även ha varit strömlös under perioden.

I april 2024 kom ett nytt klagomål in men då från Kronofogden. I ett besök för att värdera lägenheten fick de använda sig av låssmed för att ta sig in. I bostaden, som i klagomålet beskrevs som rörig och ofräsch, gömde sig katten.

Det fanns avföring från katten över hela lägenheten och rådde sanitär olägenhet. En miljö som beskrevs som olämplig för både människa och katt. Katten ska ha haft tillgång till mat och vatten vid besöket.

Den kvinnliga ägaren har inte gått att få tag på. Hon äger inte någon telefon och har inte gått att nå via sina arbetsgivare. I Länsstyrelsens beslut anses katten som övergiven och därför utsatt för lidande. Ägaren ska inte heller ha tillgång till lägenheten längre eftersom Kronofogden bytt lås vid sitt besök.

I beslutet skriver Länsstyrelsen att de bedömer att lidandet för katten är utsiktslöst och att ett omedelbart omhädertagande av katten är nödvändigt ur djurskyddssynpunkt.