NYHETER 2024-02-22 KL. 09:00

Klart: Fem nya Hesa Fredrik

Av Victoria Sid

I veckan fick kommunen beskedet att MSB godkänt ansökan om fem nya ljudsändare till Vallentuna. Anette Holmberg, utvecklingsledare för civilt försvar på kommunen, tog emot beslutet med glädje.

Klart: Fem nya Hesa Fredrik
HESA FREDRIK. De fem nya larmen kommer placeras i områdena Kårsta, Brottby, Lindholmen, Kragstalund och Rickeby. Foto: Skärmdump

– Vi har väntat och väntat, säger hon.

I april förra året skickade kommunen in en ansökan om nya ljudsändare till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De nya sändarna är tänkta att placeras i områdena Kårsta, Brottby, Lindholmen, Kragstalund och Rickeby för att öka täckningsområdet. Trots att det i dag endast finns tre ljudsändare är det inget som kommunen fått klagomål över.

– Jag har inte ens fått frågor om sändarna. Det enda folk frågar om nu är skyddsrum, säger Anette Holmberg.

Men väntan är långt ifrån över. När de nya ljudsändarna kan sättas upp är kommunen än så länge ovetandes om. I brevet med godkännandet stod det ”På grund av många ansökningar kommer det att ta tid innan MSB kan påbörja arbetet. Men vi planerar att installera så fort som möjligt.”.

– Nu har vi i alla fall ett beslut. Det är steg ett. Check, säger Anette Holmberg.

Kommunen kommer stå för drift och underhåll av ljudsändarna men får ersättning av staten på 1 145 kronor per år och ljudsändare. Kostnaden för montering och ljudsändare står MSB för.

Victoria Sid

victoria@vallentunanya.se