NYHETER 2021-06-17 KL. 10:48

Klart: Kommunkontoret flyttar till gymnasiet

Av Anneli

Klart: Kommunkontoret  flyttar till gymnasiet

TÄNKT ENTRÉ. Ungefär så här är det tänkt att det ska se ut i entrén till det nya kommunkontoret.
Illustration: ARCONA ARKITEKTER

Fastighetsägaren Fastpartner vill inte kommentera beslutet innan de haft möte med kommunen

Vid årsskiftet 2024/2025 ska Vallentunas kommunkontor lämna centrum och flytta in i gymnasiets byggnad på andra sidan järnvägen. Det står klart sedan kommunstyrelsen i måndags beslöt att gå vidare med den förstudie till flytten som gjorts.

– Det här går för fort. Det är för mycket som hänger i luften för att vi ska kunna säga ja. Kanske är vi lite mer försiktiga än de andra partierna, säger Socialdemokraternas oppositionsråd Jerri Bergström.

Alla partier utom (S) var för beslutet. (S) delar dock mycket av problembeskrivningen som att de nuvarande lokalerna är gamla och inte längre ändamålsenliga.
– I grunden är vi inte negativa till att hitta nya lokaler, men vi tyckte att man låst sig endast vid två alternativ, att samlokalisera med gymnasiet eller att sitta kvar i Vallentuna centrum.

"Behöver utredas mer"
Förutom att Vallentuna Friskola, som nu huserar i de lokaler som det är tänkt att förvaltningspersonalen ska flytta in i, måste lämna lokalerna, så innebär beslutet också att Vallentuna gymnasium som kommer att finnas vägg i vägg, inte kan växa med fler elever.

Skulle det vara möjligt att bygga på ytterligare en våning, utifall att gymnasiet behöver växa i framtiden?
– Vi tycker att förslaget borde utredas mer. Vi är också oroliga för den ekonomiska kalkylen. Vi ser inte tillräckligt stora säkerhetsmarginaler i den. Kostnaden för en ombyggnad har en tendens att spräcka budgeten, säger Jerri Bergström.

Socialdemokraterna är också negativt inställda till att man redan från början planerar för att förvaltningspersonalen ska turas om att arbeta på distans, i och med att det inte kommer att finnas kontorsplatser för alla.

Man menar också att även om kommunen inte har något formellt ansvar för vad som händer i de nuvarande lokalerna i centrum, så har man ett ansvar för Vallentuna centrums framtid, dess näringsidkare och handlare.
– Det finns en visionär centrumplan, om hur båda sidorna av järnvägen ska knytas ihop. Bryter man ur den här delen så kan det påverka den framtida utvecklingen, säger Jerri Bergström.

Fåordig fastighetsägare
När Vallentuna Nya, efter artikeln i förra veckans tidning där vi berättade om den planerade flytten av kommunkontoret, kontaktar Fastpartner som äger Tunahuset där kommunhuset idag finns, verkar de överraskade över beskedet och vill inte svara på frågor.

Hur ser ni på planerna att kommunhuset ska flytta från centrum?
– Jag har ingen kommentar till det. Vi har ett möte med kommunen i mitten på nästa vecka (läs: denna vecka, red anm) rörande frågan, säger Marie Grönquist, Fastpartners områdeschef för Vallentuna centrum.
Vad det eventuellt skulle kunna bli i de lokaler som Kommunhuset lämnar efter sig, bostäder eller näringsverksamhet, vill Fastpartner inte heller kommentera.

Fördel att vara närmare
En som gläds åt beskedet om flytt är Torbjörn Einarsson, (C) ordförande i socialnämnden. Han ser bara fördelar med att de olika förvaltningarna kommer närmare varandra. Inte minst gäller det socialförvaltningen som idag sitter i ICA-huset.
– Det är bara positivt för de tjänstemän som arbetar med att ta beslut inom skola och socialtjänst att de kommer närmare varandra. Det gör att de kan förstå varandras verklighet bättre.

Hur ska det fungera rent praktiskt med att till exempel socialtjänsten ska finnas så nära gymnasiet?

– Det kommer att vara helt separata ingångar till gymnasiet och kommunhuset. Och man kommer inte att kunna gå igenom, utan det är låsta dörrar mellan husen. Chefer på alla nivåer har varit involverade i diskussionerna om sekretess och säkerhet och socialförvaltningen har säkerställt att man kommer att få tillgång till samtalsrum på samma sätt som idag, säger Torbjörn Einarsson.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se