NYHETER 2023-03-09 KL. 09:15

Klart: Kommunkontoret och gymnasiet blir "Tellushuset"

Av Anneli Leijel

Klart: Kommunkontoret och gymnasiet blir
RÖJER. Det pågår en hel del rivningsarbete innan det nya byggs upp. Foto: Roffe Andersson.

Tellushuset. Så heter numera den byggnad som innehåller Vallentuna gymnasium, teatern och sporthallen Tellushallen samt det nya kommunkontoret.

– Beslutet är fattat och det nya namnet är Tellushuset, berättar Magnus Sjögren, Vallentuna kommuns projektchef för det nya kommunkontoret.

Han tycker att det är ett bra namn, enkelt och tydligt kopplat till historien. Namnet kommer från det gamla företaget Tellus Maskin som tidigare låg i huset, innan gymnasiet byggdes där på 1980-talet.

Bygger i botten
Arbetet med att bygga om gymnasiet, för att göra plats för kommunkontoret som ska flytta till Tellushuset i januari 2025, är nu i full gång även om det inte märks så mycket på utsidan. Några byggbodar är uppställda och en byggskylt har kommit upp.

– Det märks mest på insidan. Just nu renoveras det för fulla muggar på plan noll och 1. Det byggs nerifrån och uppåt. Först börjar vi med att riva och bygga nytt på de nedre planen, det som ska bli den nya gymnasiedelen, berättar Magnus Sjögren.


LÖSNING. Den snabbaste vägen ut ur huset går via fönster på andra våningen. Foto: Uffe Lindeborg


Medan de nedersta våningarna byggs om för att på bästa sätt passa Vallentuna gymnasium, håller gymnasieeleverna just nu till på de övre våningarna, plan 3 och 4.

– Sedan skiftar vi, så att gymnasieleverna får flytta ner i de nya, renoverade lokalerna och så börjar vi bygga om plan 3 och 4 som ska bli kommunkontor, förklarar Magnus Sjögren.

Tjänstebilsparkering
Januari 2025 kan tyckas avlägset, men det är ett intensivt arbete som pågår för att tidtabellen ska hålla, vilket den än så länge gör.

– Det kommer att byggas året om ända till slutet av 2024. Under sommaren när inga elever är på plats är det till exempel lättare att bygga om vissa delar i gymnasiet.

Ombyggnaden av gymnasiet kommer att pågå under 2023 och vid årsskiftet 2023/2024 startar bygget med kommunkontoret.
– Då har vi tio månader på oss till november 2024 då vi ska vara klara, för att sedan kunna inviga kommunkontoret i början av 2025, säger Magnus Sjögren.

Utanför kommunkontoret ska det även byggas en mindre parkeringslänga med plats för åtta bilar.

– Den är till för våra verksamhetsbilar som används av till exempel miljöinspektörer och bygglovshandläggare när de åker ut på jobb.

Samtliga förvaltningar kommer att flytta in i det nya kommunkontoret i Tellushuset, utom kultur och fritid som blir kvar i Kulturhuset.

Det nya kommunkontoret kommer att bygga på ett platsflexibelt arbetssätt, det vill säga att kommunens tjänstemän arbetar delvis på kontoret och delvis på distans. Det blir cirka 150 enskilda arbetsplatser och inräknat med mötesrum rymmer hela kontoret drygt 400 personer.

Anneli Leijel
anneli@vallentunanya.se