NYHETER 2022-03-24 KL. 12:00

Klart: Vallentuna kommun inför rökförbud under arbetstid

Av Daniel Bergholm

Sedan drygt 10 år har Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderat kommunerna att införa rökfria arbetsplatser. I juli 2019 infördes ett rökförbud på uteserveringar, lekplatser och busshållplatser. Nu ska alltså kommunanställda inte röka under betald arbetstid, vilket inte gäller lunchrast, men däremot andra kortare pauser.

Klart: Vallentuna kommun inför rökförbud under arbetstid
Vallentuna kommuns personalchef Annika Colding. Foto: Pressbild

Regler för en rökfri arbetsplats och arbetstid ska nu börja gälla för samtliga medarbetare och förtroendevalda i Vallentuna kommun. Det ska alltså inte längre gå att ta en snabb ”fem minuters rökpaus”.

– Den rättigheten finns inte, även om många trott det, säger personalchefen Annika Colding.

Misskötsamhet
Tanken med beslutet är inte att kräva att folk ska sluta röka. Problemet har inte heller varit så stort, påpekar Annika Colding, utan det handlar om att det är en lag som arbetsgivaren ska kunna efterleva på arbetsplatsen samt under arbetstiden.
Hur det exakt ska fungera i praktiken är svårt att säga, men att bryta mot den nya regeln kommer ge konsekvenser.

– Det kommer ses som vilken misskötsamhet som helst om man bryter mot det här under arbetstiden. Tanken är inte att ”sätta dit” rökare, men nu har vi ett styrdokument att luta oss mot, något som inte funnits tidigare, säger hon.

Snus svårt att reglera
Vad är det som ingår i arbetstid?
– Det enda man bestämmer helt själv är rasten, någon rättighet till ”fem minuters rökpaus” finns inte, vilket det inte heller gjort tidigare, även om många trott det. Med styrdokumentet kan vi tydligare förklara för medarbetare att det inte är okej att gå iväg och röka, säger Annika Colding.

Vissa andra kommuner har även en totalt tobaksfri arbetsmiljö, men Vallentuna valde i beslutet att exempelvis inte ta med snusning, då det blir svårare att reglera.
– I lagen står det att man inte ska utsätta andra för ohälsosam rök på arbetstid, där ingår inte snus och blir därför svår att reglera, säger hon.

Klubbat och klart
Tidigare har det i kommunen inte funnits några styrdokument gällande rökning på arbetsplatsen eller under arbetstid. Efter att ha förankrat det i kommunens verksamheter, insåg de att behovet fanns och den 14 mars klubbades beslutet igenom i kommunstyrelsen.

Informationen till medarbetarna ska skickas ut under veckan.

– Vi har fått beskrivet för oss från verksamheterna att ett sådant beslut skulle underlätta. Därför är det viktigt att ett styrdokument nu är på plats, säger hon.

Hon påpekar att den nya regeln egentligen är ett beslut gällande lagen om tobak och liknande produkter (Lag 2018:2088), som redan gäller i många andra kommuner och kommunala platser runt om i Sverige.

– Det här är inga egna regler som vi tagit fram, säger Annika Colding.

Annika Colding påpekar också att det finns hjälp att få om man som anställd på kommunen behöver hjälp att sluta.

– Vill man bli tobaksfri så erbjuder vi stöd och hjälp till den som behöver det.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se