NYHETER 2020-11-20 KL. 11:15

Kollektivtrafiken hårt ansträngd av pandemin

Av Anneli

Kollektivtrafiken hårt ansträngd av pandemin

NOPE. Kristofer Tamsons (M) hänvisar till ett, enligt honom, misslyckat försök i Örebro.
Foto: ROFFE ANDERSSON

Vänsterpartiet vill dra Roslagsbanan till Rimbo – Kristoffer Tamsons (M) stänger inte dörren

År 2020 har varit ett tufft år för Storstockholms lokaltrafik, SL. Pandemin har gjort att många jobbar hemifrån och biljettintäkterna har halverats.

Vänsterpartiet vill därför att kollektivtrafiken tas över i egen regi, men det säger den blågröna majoriteten i Region Stockholm blankt nej till. Vänstern vill också utreda en förlängning av Roslagsbanan till Rimbo – något som trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M) också kan tänka sig.
– Just nu rustar vi Roslagsbanan med nya vagnar, utbyggnaden av dubbelspår och planerar för Roslagsbanan till city. Att ha ekonomi för att förlänga banan till Stockholms central är nummer 1. Sen är jag alltid öppen för att pröva nya och gamla idéer, som att förlänga Roslagsbanan till Rimbo, säger Kristoffer Tamsons.


igcaption>FÖRSLAG FRÅN VÄNSTERN. Lina El Yafi (V) vill att kollektivtrafiken tas över i egen regi.
Foto: PRESSBILD

"Dumt, dyrt och dåligt"
Lina El Yafi är ersättare för Vänsterpartiet i Region Stockholms trafiknämnd. Hon säger:
–Förlängning av Roslagsbanan till Rimbo. Vi tycker att en förlängning norrut vore bättre än att förlänga Roslagsbanan till T-centralen, till Odenplan hade räckt.
– Vi vill öka tillgängligheten och att fler ska resa kollektivt. Under pandemin har kollektivresandet minskat tyvärr och det är inte bra för klimatet.

Att ta tillbaka och driva kollektivtrafiken i egen regi, är också en fråga Vänsterpartiet driver.
– Vi vill driva trafiken själva utan vinstintressen. Idag går skattepengar till upphandling, företagsvinster och administration. Nu under corona-krisen har det också visat sig att det blir trögstyrt och svårt att fatta snabba beslut. Det hade varit enklare om vi drivit trafiken i egen regi.

Kollektivtrafik i egen regi är dock något som helt avfärdas av den styrande majoriteten. Trafikregionråd Kristoffer Tamsons säger:
– Förslaget är dumt, dyrt och dåligt och döms ut av både forskning och expertis. Det är mer kostnadseffektivt att göra en upphandling. Det skulle bli flera miljarder dyrare att driva det i egen regi och vi behöver varje krona till kollektivtrafiken.

– Vi har sett vänsterextrema exempel, som Örebro, där man tog över kollektivtrafiken i egen regi. Det gjorde att man fick dra in trafik och att det kommer ta decennier innan det går ihop ekonomiskt.

Vänsterpartiet vill också behålla ombordpersonalen, bland annat konduktörerna på Roslagsbanan, för att öka tryggheten och säkerheten i kollektivtrafiken.
– På tvärbanan har man tagit bort konduktörerna och ersatt dem med ordningsvakter. Vi tycker det är viktigt att ha anställd personal, säger Lina El Yafi.

Trafikregionråd Kristoffer Tamsons delar uppfattningen att det är viktigt att arbeta för att alla som reser kollektivt känner sig trygga och säkra, men vilken personalkategori som arbetar med detta är inte är det viktiga, utan hur man jobbar.
– Vi arbetar ständigt med att se till att man upplever att det är tryggt och att man får bra information när man reser. När jag var ung var trygghet och säkerhet inte den stora frågan, men idag är den på allas läppar. Vi behöver se över hur vi nyttjar personalresurserna på bästa sätt, så att mer av vår service är kopplad till trygghet.

Kamp mot klockan
I sin skuggbudget för 2021 föreslår (V) en skattehöjning på 30 öre och en tillfällig skattehöjning på 30 öre de närmsta åren, både för att kunna göra satsningar på kollektivtrafiken och eftersom vården är hårt ansträngd och flera behandlingar har skjutits upp under 2020. Höjs skatten kan avgiften för SL-kort sänkas och unga upp till 18 får åka gratis.

Majoritetens budget för nästa år, med oförändrad skattesats, är hårt ansträngd. Den togs i regionfullmäktige den 17 november.
– Vår budget bygger på att SL har haft goda år och byggt upp en reserv som vi tagit av i år och tar en del av nästa år, men det är en kamp mot klockan. Regeringen har sagt att vi ska kompenseras fullt ut för denna kris. Den blå-gröna majoriteten vill inte se några nedskärningar i trafiken. Vi har säkrat upp nästa år, men det har varit jättetufft, säger Kristoffer Tamsons.

Regeringen har lovat pengar till SL, kommer ni att få dem?
–Än så länge har inga pengar betalats till oss. Regeringen har talat om två miljarder som kompensation för all kollektivtrafik, men hela Sverige förlorar 7-8 miljarder så det räcker inte långt. Det ligger på regeringen att ta sitt ansvar för att långsiktigt säkra upp trafiken.