NYHETER 2022-09-29 KL. 10:25

Kommunen åker på stor skattesmäll

Av Daniel Bergholm

Kommunen åker på stor skattesmäll
SLARVFEL. Vallentuna kommun åkte på backning från Skattemyndigheten. Foto: Adobe

Vallentuna kommun ska betala ett skattetillägg på 2,4 miljoner till Skatteverket då man fyllt i felaktiga siffror i sin inkomstdeklaration.

– Det är 2,4 miljoner av våra skattebetalares pengar, det är åt helvete, säger Jerri Bergström (S), Oppositionsråd i Vallentuna kommun.

Vallentuna kommun redovisade 15 964 096 kronor i underlag för “särskild löneskatt på pensionskostnader för anställda” (SLP). Det korrekta beloppet enligt Skatteverket ska vara 65 804 188 kronor vilket gör att den totala skillnaden blir 49 840 092 kronor.

Mot bakgrund av detta beslutar myndigheten att ge Vallentuna kommun skattetillägg. Kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) hänvisar frågorna direkt till kommundirektör Annika Hellberg.

Inte avgjort
– När man ska fylla i underlaget för den totala löneskatt som ska beskattas, har man i stället fyllt i det belopp som vi ska betala in. Där blev det fel, säger Annika Hellberg.
Från kommunens sida beskriver man i myndighetens beslut att misstaget inte står i proportion till det beslutade skattetillägget. Därför kommer man begära att få en omprövning av beslutet.

– Det är inte slutligt avgjort än. Det har blivit fel belopp, men när skatten sedan hade betalats in skulle vi sett att summan var för låg, säger Annika Hellberg.

Skatteverket hävdar att skattetillägget inte är orimligt eftersom den skattevinst som skulle ha uppstått hade varit betydande om den oriktiga uppgiften inte upptäckts. Man anser utöver det att Vallentuna kommun borde kommit på felet själva, men man ändrade inte i uppgifterna förrän Skatteverket själva frågade om de ifyllda siffrorna.

“Då felaktigheten först skulle upptäckas vid en manuell granskning av deklarationen måste därför risken att felet skulle kunna passera bedömas som hög”, skriver man i beslutet.

– Skatteverket var väldigt snabba med att ställa frågan innan vi själva hade kontrollerat uppgifterna. Därför kommer vi redovisa inför omprövningen varför beslutet blivit fel och hoppas att de kan korrigera det, säger Annika Hellberg.

Stort problem
I beslutet står det att om man på eget initiativ rättar felaktigheten ska inget skattetillägg tas ut. Enligt Jerri Bergström (S) ligger felet inte i det enskilda misstaget, utan i kommunens arbete att på egen hand kunna rätta till felet. Med en tydligare efterkontroll hade man upptäckt det innan Skatteverket.

– Alla kan göra fel, men det stora problemet här ligger i att man inte haft någon intern rutin som gör att misstaget kan upptäckas före myndigheten, säger han.

Framöver hoppas Jerri Bergström att man nu tar till åtgärder för att något liknande inte ska kunna ske igen.

– Jag förväntar mig att man inser problemet och landar i att man i framtiden skapar tydligare rutiner. Det här får ses som en dyr läropeng och nu måste man se till att misstaget inte ska upprepas, säger han.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se