NYHETER 2022-09-15 KL. 11:00

Kommunen förlänger samrådstiden

Av Daniel Bergholm

Kommunen förlänger samrådstiden
SVARAR. Samhällsbyggnadschefen Björn Stafbom har tagit till sig av synpunkterna från Lindholmensborna. Nu förlängs samrådstiden och framöver kommer man kalla till ett nytt informationsmöte. Foto: Pressbild

Det rådde ett stort missnöje hos flera Lindholmensbor som dök upp på kommunens samrådsmöte för de hundratals planerade bostäderna som planeras stå klara inom fem år.

Nu väljer kommunen att genomföra åtgärder för att förbättra samarbetet med invånarna.

– Vi har bestämt oss för att förlänga den formella samrådstiden för detaljplanen med två veckor. Det nya datumet blir den 23 september för att kunna möta upp alla synpunkter, säger Björn Stafbom, samhällsbyggnadschef på Vallentuna kommun.

330 nya bostäder ska byggas i centrala Lindholmen och när det den 22 augusti var dags för samrådsmöte framkom en hel del frustration med bara två veckor kvar innan remisstiden gick ut, då den 8 september. Enligt några av deltagarna på mötet som Vallentuna Nya pratade med för några veckor sedan gavs det ingen presentation eller möjlighet till diskussion, utan i stället lades det bara fram kartor för de kommande byggnationerna och deltagarna gick därifrån med fler frågor än de hade före mötet.

– Det var fler än vi hade trott som kom och då valde vi att göra på det här sättet. Tidigare möten har vi valt att inleda med ett samtal, men då har det varit svårt att gå vidare till stationerna som nu sattes ut och därför valde projektgruppen att göra på det här sättet, säger han.

Nytt informationsmöte
Som en direkt konsekvens av den bristfälliga informationen på det första mötet kommer kommunen framöver att hålla i ett mer genomarbetat möte, men det mötet kommer ske tidigast i november. Där kommer Björn Stafbom samt Gatu- och Parkförvaltningen, Fritidsförvaltningen och politiker närvara.

– Vi har en utveckling i Lindholmen som handlar om många nya bostäder och annan service med skola och butiker och då vill vi kunna prata med Lindholmensborna i ett bredare perspektiv som kommer handla om helheten, säger Björn Stafbom.

Kunde det ha skötts annorlunda från början?

– Svårt att svara på. Det är positivt att människor är engagerade och därför tar vi det ett varv till för att kunna få till ett bättre samtal. Jag förstår att människor tycker att det blir väldigt mycket på en gång.

Hur ser du på kritiken att det blir för mycket bostäder och kommer vara för tätbebyggt?

– Alla åsikter är bra att man skickar in så vi får möjlighet att bemöta dem. Detta är det första skedet och vi har gjort den här planeringen för att kunna göra justeringar som vi sedan presenterar till politikerna, säger Björn Stafbom och fortsätter.
– Vissa tycker att det är för mycket och vissa för lite. Att det byggs handlar bland annat om att få en stark kollektivtrafik så att Roslagsbanan ska kunna gå tätare. Sedan handlar det om att ge bättre underlag för service, som att utveckla skola och butiker. Nu är det ganska begränsat i Lindholmen och då är frågan hur mycket det ska växa och i vilken takt.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se