NYHETER 2023-08-31 KL. 08:20

Kommunen ökar budgeten för 2024

Av Anneli Leijel

Kommunen ökar budgeten för 2024
EKONOMIDEBATT. Oppositionsrådet Jerri Bergström (S) och kommunalrådet Johan Skog (M) diskuterar om vad som händer i Vallentuna. Foto: Jenny Thörnberg

I juni fattade den politiska majoriteten M, C, L och KD beslut om en ny budget. En välbalanserad budget, tycker den politiska majoriteten. Alldeles för lite satsningar och för stort sparande, tycker oppositionsrådet Jerri Bergström (S).

Nästa år höjer kommunen den ekonomiska ramen för alla sina förvaltningar med 3,34 procent, eller 61 miljoner kronor. Det görs också en extra satsning på förskolan i och med att skolpengen för förskolan räknas upp med 4,6 procent.

Och den extra kompensationen för ökade priser på måltider inom socialtjänsten, bland annat inom äldreomsorgen, ligger kvar 2024. Detta framgår av kommunplanen för 2024-2026 som antogs av kommunfullmäktige den 12 juni.

Trots att den ekonomiska ramen räknas upp några procent, får förvaltningarna i praktiken mindre pengar att röra sig med, eftersom inflationen varit mycket högre.

– Vi tycker att den här budgeten är en rimlig avvägning med tanke på inflationen. Det sker inte full kostnadskompensation någonstans, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Skog (M).

På frågan om det kommer att ske neddragningar i någon av kommunens verksamhet, svarar han:

– Vi jobbar hela tiden med effektiviseringar, men jag ser inte att det blir några neddragningar till följd av budgeten.

Olika åsikter om satsningar

Utöver den extra höjningen av förskolans skolpeng och måltidskompensationen inom socialtjänstens verksamhet, satsar kommunen extra på att utreda ett nytt friluftsområde intill Gävsjön, nära nybyggnadsområdet Kristineberg.

– Det är något vi har tänkt på en längre tid, dels att restaurera vattenspegeln, dels värna den biologiska mångfalden och fågellivet där, för att utveckla det till ett nytt rekreationsområde, säger Johan Skog.

Socialdemokraternas oppositionsråd Jerri Bergström (S), menar dock att den politiska majoriteten inte gör tillräckliga satsningar nästa år och sparar alldeles för mycket.

– Kommunen har sparat över 600 miljoner 2019-2022. En tredjedel av omsättningen har man sparat på fyra år och sparandet fortsätter, säger Jerri Bergström.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Skog (M) håller dock inte med om att man sparar för mycket i kommande budget:

– Vi i majoriteten tycker att det är en balanserad och ansvarsfull budget utifrån de förutsättningar vi har. Vi har ett överskottsmål för att ekonomin ska hänga ihop över tid och för att stärka vår soliditet för att kunna möta framtida behov av investeringar.

Jerri Bergström (S) säger:

– Vi har redan en hög soliditet, på cirka 30 procent. Det kan jämföras med Österåker som ligger på 17 procent. Jag anser inte att vi behöver spara så mycket och så snabbt. Kommunen vill upp till 40 procent i soliditet, men låt det ta några år.

Tufft för socialtjänsten

I år tror Jerri Bergström att det kan bli tufft för socialförvaltningen att klara sig på den budget man fått, bland annat i och med att det är fler LSS-ärenden än prognosticerat. Därför avsätter man i sitt förslag till budget 2024, mer pengar till socialtjänsten.

Socialdemokraterna vill också satsa mer på skolpengen, att den höjs för all skolverksamhet med i genomsnitt 10 procent. Man vill även ge landsbygdsskolorna och resursskolorna ett extra bidrag.

– År 2022 hade Vallentuna den sjätte lägsta skolpengen av alla kommuner. Det vill vi ändra på. Åtminstone så att vi ligger i mitten, säger Jerri Bergström.

Socialdemokraterna föreslår också att skatten höjs med tio öre nästa år och lägger en budget som går plus med endast 1 krona – den minsta enhet som kommunallagen stipulerar.

– Alliansen sänkte kommunalskatten med tio öre under valåret, därför vill vi ta tillbaka den sänkningen. Men vi omsätter två miljarder, så de extra cirka nio miljoner vi skulle få in är mer en markering från vår sida.

I kommunplanen för 2024-2026 presenteras också den ekonomiska inriktningen med tre mål för kommunens verksamhet. De nya målen är hög kvalitet, hållbar tillväxt och tryggt samhälle.

Med hög kvalitet menas att Vallentuna ska vara den kommun som ger högst kvalitet, utifrån verksamheternas resultat, kundernas upplevelse och kostnaden för skattebetalarna. Vidare ska Vallentuna ha en god tillväxt på ett hållbart sätt och när det gäller trygghet skriver den politiska alliansen att ”Vallentuna är och ska förbli en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet.”

Anneli Leijel

anneli@vallentunanya.se