NYHETER 2024-03-26 KL. 11:00

Kommunen sparkar byggföretag i Kristineberg

Av Anneli Leijel

”Tidplanen för när allt ska vara klart håller ändå”, säger gatu- och parkchef Johan Carselind.

Kommunen sparkar byggföretag i Kristineberg
UTBYTT. Entreprenören JVAB har lämnat och istället ska Veidekke avsluta uppdraget att bygga vägar och lägga va-ledningar. Foto: Roffe Andersson

Vallentuna kommun har hävt avtalet med entreprenören JVAB, (Järfälla VA- och byggentreprenad), som byggt vägar och lagt VA-ledningar i Kristineberg.

– För att säkra framdriften och leverans i tid så hävde vi avtalet, berättar Johan Carselind, gatu- och parkchef på Vallentuna kommun.

Enligt Carselind är det flera orsaker och flera enskilda händelser som lett fram till beslutet. Dels handlar det om ekonomi, att man varit oense om betalning och stått långt ifrån varandra, dels handlar det om olika syn på när arbetet är slutfört och kommunen därmed kan ta över driften av till exempel vägar. Men det handlar också om kvaliteten på det utförda arbetet.

– De har vid flera tillfällen gjort på ett sätt som man inte ska göra.

Kan du ge något exempel?

– Asfalterat när det varit minusgrader, och vid arbetet med VA-rören använt en teknik som både Roslagsvatten och vi har sagt nej till.

Ny entreprenör

Efter att JVAB lämnat har byggföretaget Veidekke efter en direktupphandling tagit över för att slutföra arbetet med infrastrukturen.

– VA och gator är sådant som måste vara klart när våra exploatörer ska in för att börja bygga fastigheter, säger Johan Carselind och tillägger:

– Vad jag har hört har överlämningen gått bra. Det har varit en bra stämning när de gamla lämnat och de nya kommit in. Både JVAB och vi har känt att det här inte fungerar. Det är starkt av dem att de lämnar värdigt.

Finplaneringen, såsom gång- och cykelvägar, planteringar och gräsmattor som också ingick i JVAB:s åtagande kommer nu att upphandlas.

– All finplanering och lekplatser, allt sådant kommer att bli färdigt i tid till den 31 december 2026. Det blir ingen tidsförskjutning, lovar Johan Carselind.

PÅBÖRJAT. Många delar av anläggandet av infrastruktur i Kristineberg är påbörjat. Foto: Roffe Andersson

Utan förvarning

Vad slutnotan kommer att hamna på när man nu byter entreprenör för arbetet med infrastrukturen är dock oklart.

– Hade det blivit dyrare om vi fortsatt? Det vet vi inte. Nu byter vi entreprenör i förtid. Det kan bli billigare för oss än om vi fortsatt med den tidigare entreprenören. Förhoppningsvis är det inget som märks för skattebetalarna. Om vi går plus minus noll är det bästa. Vi vill säkra framdriften och därför hävde vi avtalet. Det viktigaste för oss är att säkerställa att det blir färdigt i tid.

Edmund van der Heijden är vd på JVAB. Han säger:

– Jag har haft många samtal och möten med Johan Carselind. Samarbetet med kommunen har inte varit problemfritt. Det har funnits utmaningar, men det har alla infrastrukturprojekt på olika sätt. Min spontana reaktion är att vi beklagar att kommunen, egentligen utan förvarning, hävt kontraktet med oss.

Finplanering avbeställdes

Han beklagar att företaget inte fick möjlighet att utföra de återstående arbeten som de planerat. De skulle i så fall ha varit klara i slutet av maj.

– Vi har vid ett antal tillfällen efterfrågat svar kring hur färdigställandet skulle genomföras, men vi har inte fått de svar som behövts för att kunna slutföra arbetet, säger Edmund van der Heiden och fortsätter:

– Att finplaneringsarbetet avbeställdes hade vi ingen invändning mot, vi hade jobbat mot att inte fortsätta med det, men vi hade velat slutföra det vi påbörjat. Det känns inte bra för oss att det blev såhär.

LEKPLATS. Bland allt som finns vid bygget kan man se att det finns saker till en lekplats. Foto: Roffe Andersson

Ekonomiskt efterspel

Att avtalet hävts i förtid innebär en tvist mellan Vallentuna kommun och företaget JVAB. Johan Carselind är kommunens ombud i ärendet.

– Det blir ett ekonomiskt efterspel där de har krav och vi har krav. Jag hoppas att vi kan lösa det värdigt och att det inte behöver gå till tingsrätt, säger Johan Carselind.

– Vi har inte rett ut alla frågor. Det som hänt är tråkigt, rent affärsmässigt. Jag hoppas att vi kan lösa det, säger Edmund van der Heiden.