NYHETER 2022-09-08 KL. 14:00

Kontanter försvann från LSS-boende

Av Daniel Bergholm

Kontanter försvann från LSS-boende
MÄRKLIGT. Två uttag ska ha gjorts från en brukares bankkonto, utan att pengarna redovisats. Foto: Adobe

En lex Sarah anmälan har gjorts av en boendestödjare mot en medarbetare på Frösunda Omsorg. Kollegan har vid två tillfällen gjort oredovisade kontantuttag från en kund på boendets bankkort för en summa på totalt 900 kronor.

Efter att anmälan gjorts har personen i fråga valt att sluta på sitt arbete och händelsen har polisanmälts.

Det var under två dagar i somras, 4 och 9 juni, som de anmälda missförhållandena ägde rum. Detta var något som uppfattades och uppmärksammas av personal på Frösunda Omsorg. En ur personalen meddelade då verksamhetschefen att man sett en medarbetare som gjort inköp med en kund och redovisat kvitton, vad som däremot inte redovisats var de kontaktuttag som skett vid samma tillfällen.

Medarbetaren ska vid dessa tillfällen gjort inköpen för eget bruk, och därmed begått en brottslig handling.

Nekade till anklagelserna
I utredningen har den misstänkte nekat till anklagelserna att denne ska ha tagit ut kontanterna under datumen 4 och 9 juni och sagt att ”jag tog aldrig ut några pengar”. Men när efterföljande digitala bevisningen lagts fram hade medarbetaren inga svar och ska fortsättningsvis ha nekat till alla anklagelser. Samma dag som ledningen förhörde medarbetaren säger personen upp sig på egen begäran med omedelbar verkan.

Liknande anklagelser mot medarbetaren har även förekommit vid tidigare tillfällen under 2021 där personen var skäligen misstänkt för oredovisade kontaktuttag, men då kunde det inte bevisas.

Resultatet av polisutredningen avvaktas enligt Frösunda Omsorg men konsekvenserna av händelserna blir att om inte kunden blir ersatt på annat vis, kommer verksamheten att ersätta kunden för de olovliga uttagen.

Daniel Bergholm
daniel@vallentunanya.se