Klik venligst
NYHETER 2022-01-14 KL. 12:00

Köpläge för bostadsrätter i Vallentuna

Av Joakim Lindeborg

Efter ett år av galopperande priser på bostadsmarknaden, åtminstone på villasidan, så ser det ut att under december månad ha mattats av i Vallentuna.

Köpläge för bostadsrätter i Vallentuna
Bostadsområde i Vallentuna Foto: Roffe Andersson

Vallentuna kommun är den enda kommunen i närheten som haft en negativ prisutveckling när det kommer till bostadsrätter under december 2021 (-0,9%) enligt Mäklarstatistik. Medan villor fortfarande är i en positiv trend på +11.8%. Vad kan det bero på? Några av våra lokala mäklare hjälper till med att reda ut frågeställningen:
Jesper Lindqvist, HusmanHagberg:
– Om man går på tidigare erfarenheter, senast från 2016, när bostadspriserna också ökade kraftigt så följs det ofta upp med en sättning. Det är ofta vi ser förändringar på marknaden efter årsskiften eller efter sommarsemestern. Jag blir förvånad om vi i år fortsätter se en ökning på villapriserna i den takt som vi sett nu.

– Personligen tror jag att någon gång under 2022 så kommer vi se att villapriserna först stagnerar för att sedan sjunka och sätta sig mellan 2%-5% jämfört med 2021 års villapriser. Detta på grund av att många köpare som velat lämna centrala Stockhom för hus i förorterna kommer i år ha fullbordat sina förflyttningar. Samtidigt vill villasäljarna få mer och mer betalt.

– När balansen mellan utbud och efterfrågan rubbas av att priserna anses för höga för att motivera spekulanterna och att färre köpare finns tillgängliga så kommer vi se ett växande utbud av bostäder. Detta skapar i sin tur sjunkande priser då utbudet mättas och köparna får fler möjligheter.

– Gällande bostadsrätter tror jag på en ganska oförändrad prisbild. Dom har generellt i Vallentuna inte alls följt med villatrenden utan legat relativt oförändrade från innan pandemin. Kanske det till och med finns utrymme för positiv prisökning för bostadsrätter för att möta en balans mellan de höga villapriserna?

– Idag är det alldeles för stort prisglapp mellan bostadsrätter och villor i kommunen. Om glappat minskar på grund av att villapriserna sjunker en aning eller om bostadsrättspriserna ökar får framtiden utvisa.
Blygsam inflytt

Vallentuna kommun hade en blygsam inflyttningstakt under 2020 vilket resulterade i att nettofolkökningen bara hamnade på 29 personer. Det var 357 stycken färre som valde att flytta till Vallentuna under 2020 än under 2019, en minskning på cirka 13.5 procent. Samtidigt var det fler som valde att flytta från Vallentuna, siffran skrivs till 11.4 procent som väljer att bosätta sig på annan ort.


Erik Laggar, Partner på Fastighetsbyrån. Foto: Roffe Andersson


Erik Laggar, Partner på Fastighetsbyrån:
– Helt klart beroende på rådande situation, men för närvarande inte någon större skillnad gentemot 2021. Det är fortfarande väldigt intressant med hus/fritidshus samt lägenheter från 3 rum med kök och större för spekulanterna. Med tanke på rådande situation är det viktigare än någonsin att familjen dels får plats i sitt hem, möjlighet att jobba hemifrån och såklart att familjen trivs då man tillbringar mer tid i hemmet under modern tid än tidigare.

– Värdet av sitt hem har uppskattats mer sedan pandemins start vilket gör att intresset blir större ”om rätt hus dyker upp”. Min teori är att 2022 blir ett liknande år som 2021, men att inte priserna skenar iväg som tidigare (en mer stabil nivå). Generellt sätt var det ett lågt utbudsår under 2021 vilket även bidrog till att priserna var höga.

Negativ trend
Vi har märkt att lägenheter, 3 rok eller större, har sålts lika bra som tidigare innan pandemin. Däremot har 1:or och 2:or stagnerat mer. Vi tror det beror på flera aspekter men främst att spekulanterna har fler kriterier än tidigare. Går det att jobba hemifrån i en etta eller behöver man en trea för att ha ett ”hemmakontor”? Där är vi olika men vi har märkt av att främst förstagångsköparna inte bara tittar på 1:or utan även 2:or.

Joakim Lindeborg
jocke@vallentunanya.se