NYHETER 2023-12-14 KL. 10:40

Kraftig budgetminskning för folkbildningen – här är Vallentunas populäraste kurser

Av Martin Olsson

Regeringen drar ner på anslagen till studieförbunden med nästan en tredjedel de närmaste åren. I Vallentuna är husdjursskötsel det populäraste ämnet.

Kraftig budgetminskning för folkbildningen – här är Vallentunas populäraste kurser
HUSDJURSSKÖTSEL. Att ta hand om våra husdjur har varit den vanligast förekommande fortbildningskursen i Vallentuna. Foto: Adobe

Först kom coronapandemin som tvingade studieförbunden att till stora delar ställa in sin verksamhet. Antalet deltagare rasade, studiecirklar upplöstes och fortfarande har verksamheten inte kommit ikapp.

Sedan kom regeringens budget: 250 miljoner mindre till folkbildning under 2024, och ytterligare minskningar kommande år. Totalt ska anslagen ner från 1,8 miljarder 2023 till 1,3 miljarder 2026.

– Jag är rädd och beredd på att det kommer att vara mycket som kommer att stängas och läggas ner. Studieförbunden har i dag verksamhet i landets samtliga kommuner, men jag är inte säker på att vi kan säga det om tre år. Vi vill gärna finnas där människor finns: i såväl glesbygd och i storstadens kranskommuner, säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden.

Under pandemin tappade studieförbunden i Vallentuna kommun ungefär sju av tio deltagare. Och även om antalet ökade igen under 2022 är det fortfarande en bra bit kvar till nivåerna innan pandemin.

Under 2022 deltog 784 Vallentunabor, eller 2,2 procent av befolkningen i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet. Det är en relativt låg andel jämfört med andra kommuner. De flesta, två av tre, var kvinnor – ungefär som i riket i övrigt. En av tre var mellan 45 och 64 år, men den grupp där störst andel av befolkningen var deltagare var bland dem över 65 år. Totalt i riket är personer över 65 år de flitigaste deltagarna.

Musik, dans och dramatik populärast i Vallentuna

I Vallentuna kommun är kurser inom musik, dans och dramatik populärast, sett till deltagartimmar, men det enskilt populäraste ämnet är husdjursskötsel.

Improvisatorisk musik (rock, jazz etc) är det populäraste ämnet i flest kommuner i Stockholms län, i sex av 26 kommuner. Även i riket i stort är improvisatorisk musik (rock, jazz etc) det populäraste ämnet i flest kommuner.

Totalt finns tio studieförbund i landet, sju av dem hade registrerad verksamhet i Vallentuna förra året. Flest unika deltagare lockade Studiefrämjandet, 111 stycken.

Redan i oktober meddelade Kulturens bildningsförbund, som 2022 hade 23 registrerade deltagare i Vallentuna, att de lägger ner folkbildningsverksamheten.

– De hade ekonomiska utmaningar redan innan, och när det här kom såg de inte att de kunde hitta någon väg till balans. Det är inget annat studieförbund som har tagit ett sånt beslut, men vi kommer att se rejäla effekter på verksamheten de närmaste tre åren. Inte minst på lokal nivå: färre deltagare, färre kurser, färre anställda, lokaler som stängs, sammanslagningar, säger David Samuelsson.

Går det att hitta alternativa intäkter – höjda kursavgifter eller lokala sponsorer eller liknande?

– Jag tror att alla studieförbund funderar över det nu, det finns en stor kreativitet där ute. Men det är inget som säger att det finns andra aktörer som har pengar för att staten minskar anslagen. Säkert kan det bli så att avgifterna höjs. De varierar idag, en del kostar, annat är kostnadsfritt. Tar man ut en hög avgift är det färre som kan delta, det är svåra avvägningar att göra.

Enligt regeringen handlar neddragningen i anslagen till studieförbunden om prioriteringar.

– Många politiker har historiskt sett lovat allt till alla men det fungerar inte nu när vi har tuffa tider och då måste vi prioritera och då prioriterar vi utbildningar som leder till riktiga jobb, sa utbildningsminister Mats Persson till SVT i samband med att budgeten presenterades.

Källa och metod

Samtliga uppgifter kommer från SCB. Observera att personer som bor i en kommun eller ett län kan delta i studieförbundens verksamhet i en annan kommun eller län. Därför kan antalet boende i ett administrativt område som deltar i verksamheten skilja sig från antal personer deltar i studieförbundens verksamhet i det administrativa området.

Siffrorna gäller 2022, som är de senaste tillgängliga siffrorna.

Sedan 2020 ingår statistiken i Sveriges officiella statistik. 2019 år siffror baseras på den folkbokförda befolkningen 1 november 2019, medan senare år baseras på den folkbokförda befolkningen den 31 december respektive år.

Martin Olsson, Newsworthy