NYHETER 2020-04-24 KL. 08:25

Kraftig hyreshöjning för särskilda boenden

Av Anneli

Kraftig hyreshöjning för särskilda boenden

VILL SE RÄTTVIS BEDÖMNING. Jaana Tilles (S) tycker att det ska gå rätt till när kommunen chockhöjer hyrorna för vissa grupper. Hon tycker att Hyresgästföreningen ska ha möjlighet att se bostäderna.
Foto:ROFFE ANDERSSON

Oppositionsrådet Jaana Tilles (S) kritisk till turerna och nivån på höjningen

Snart höjs hyrorna för hyresgästerna i Vallentunas äldreboenden och gruppbostäder.

Det är socialförvaltningen som har tagit fram en ny modell för hyressättning. Enligt den höjs hyrorna med i genomsnitt 8,6 procent i äldreboenden och 13 procent i kommunens gruppboenden.

–De hyreshöjningar som föreslås är för höga. Vi har inte haft en hyreshöjning på flera år, så vi tycker att det är en för stor höjning. Dessutom bör hyrorna sättas efter en förhandling mellan Hyresgästföreningen och kommunen. Först efter det kan vi politiker säga vad vi tycker, säger Socialdemokraternas oppositionsråd Jaana Tilles.

"Mer rättvis modell"
Att förslaget om höjda hyror kommer nu, i dessa coronatider, är en slump. Det har diskuterats i två års tid och det nya förslaget till hur hyrorna ska sättas har tagits fram av företaget Alnitec AB, på uppdrag av socialförvaltningen.

Bakgrunden är att man i kommunen har velat jämföra lägenheter i särskilda boenden med hur hyrorna ser ut i Vallentuna i övrigt, och i andra norrortskommuner. Man har jämfört hyror och utgått ifrån bruksvärdesprincipen som säger att det ska vara en skälig hyra, jämfört med andra likvärdiga lägenheter.
–När vi jämförde hyror mellan gruppboenden har det till exempel visat sig att någon har en 15 kvadratmeter större lägenhet än en annan, men de betalar samma hyra. Därför ville vi ta fram en modell som är rättvis, säger David Gyllenstråle, socialchef i Vallentuna kommun.

Enligt förslaget kan hyrorna komma att höjas så mycket som 13 procent i gruppboenden. Kommer de boende att klara av denna hyreshöjning?

–Företaget som gjort utredningen har även gjort utredningar för andra kommuner och i de kommunerna har inte några kunder behövt flytta. Vi har även skissat på ett kommunalt bostadsbidrag för funktionshindrade. Den frågan ligger nu på ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret, säger David Gyllenstråle.

"Orimlig höjning av hyran"
Tanken var att de nya hyrorna skulle börja gälla från den 1 april för nya hyresgäster och för befintliga hyresgäster så snart ett nytt avtal kan tecknas, med hänsyn till de villkor som gäller för ändringar enligt hyreslagen. Men i början av april beslöt kommunstyrelsen att remittera ärendet till det kommunala funktionshinderrådet som får säga sitt, innan kommunstyrelsen sedan tar upp ärendet för beslut. När de nya hyrorna kan träda i kraft är därför oklart.
–De nya hyrorna kan bli verklighet först till hösten, säger oppositionsrådet Jaana Tilles och fortsätter:
–Jag tycker också att vi ska lyssna på Hyresgästföreningen som gärna vill se de bostäder som ska få höjd hyra. Den hyreshöjning man pratar om tycker jag känns helt orimlig. Den motsvarar inte standarden på lägenheterna.

I den nya modellen för hyressättning föreslås också ett kommunalt bostadsbidrag. Det kan ju hjälpa till att sänka hyran?

–Ja, men det är enbart för dem med en funktionsnedsättning. Den gäller inte för äldreboenden. Att de sista åren i livet tvingas lägga en stor del på hyran, det känns inte rätt, säger Jaana Tilles.

Så räknar de ut hyresnivån:

En ny enhetlig modell för hyressättning har tagits fram för de särskilda boenden som kommunen själv äger, och de inhyrda boenden som kommunen hyressätter och debiterar. Undantag är korttidsbostäder, servicebostäder och andra former av stödboenden.

Enligt förslaget ska hyrorna trappas upp över tid med en årlig justering. Ett hyrestak föreslås på 8706 kronor i månadshyra i 2019 års hyresnivå, i likhet med Upplands Väsby kommun.

Den genomsnittliga månadshyran i kommunens särskilda boenden för äldre ökar från cirka 6643 kronor till cirka 7214 kronor i månaden, enligt 2019 års hyresnivå. Cirka 8,6 procents höjning.
För hyresgäster i gruppboenden skulle de genomsnittliga hyrorna öka från cirka 7718 till 8116 kronor i månaden, enligt 2019 års hyresnivå. Ca 5,1 procents höjning.

Kommunen vill införa ett bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, KBF. Det genomsnittliga bostadstillägget beräknas bli 1181 kronor per månad.