NYHETER 2021-08-26 KL. 08:57

Kyrkovalet: "Väldigt lite politik - mer fokus på verksamhet"

Av Daniel

Kyrkovalet:

RUTINERAD. Monica Husberg har varit med i valnämnd sedan sekelskiftet.
Foto/arkiv: ROFFE ANDERSSON

Förra veckan gick vi igenom Vallentuna församlings förberedelser inför valet 2021. Den här veckan har det blivit dags att ta pulsen på Össeby församling.

För ordföranden Monica Husberg, som varit med sedan sekelskiftet, blir det sista gången hon ställer upp.

–Man har ju varit med i rätt många val, säger hon.

Monica Husberg är ordförande i valnämnden och trots att det är sista gången, så ser hon fram emot valdagen och dagarna som leder upp till den.

–Det ska bli väldigt roligt och man är alltid lite spänd, säger hon.

Hoppas att fler går och röstar
Samtidigt menar hon att intresset för att rösta är förhållandevis lågt, speciellt om man jämför med riksdagsvalen. I Össeby församling finns det 3400 kyrkotillhöriga. Förra valet 2017 röstade drygt 12 procent av de som är röstberättigade och Monica Husberg förväntar sig något liknande i år.
–Vi hoppas så klart att många kommer att röstar och att det blir fler än tidigare. Däremot är intresset begränsat. Man får också komma ihåg att vi är en liten församling men vi hade nog hoppats att fler skulle vara intresserade av kyrkovalet.

I Össeby församling är det tre nomineringsgrupper som ställer upp. Kyrkornas Väl, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan (POSK) och Centerpartiet (C). En stor skillnad från Vallentuna är att Sverigedemokraterna inte kommer ställa upp här.

–Inga Sverigedemokrater har i alla fall registrerat sig, säger hon.

Kyrkan står för engagemang
Den 19 september kommer det finnas några olika vallokaler att välja på.

–På valdagen är det röstning i Karbyskolan mellan 14-20 och i Kårsta församlingsgård mellan klockan 14-20, säger Monica Husberg.

Monica Husberg har suttit i Össeby församlings valnämnd sedan sekelskiftet 2000 och till skillnad från vad många tror, så märker hon av att intresset för kyrkan har ökat, även om det inte märks av så tydligt i valen.

–Fler är nog mer intresserade av allt som vi ordnar med diverse barn- och ungdomsverksamheter. Här ute i Össeby är det ju kyrkan och idrottsföreningarna som står för mycket.

Hon fortsätter:
–Speciellt där jag bor ute i Kårsta, där bedriver kyrkan en stor del av all verksamhet. Där har det fixats med till exempel öppna förskolor både i Kårsta och i Angarn, säger Monica Husberg.

Precis som Charlotte Jigin nämnde förra veckans tidningsnummer, så är det väldigt lite politik inblandat i kyrkan val, även om politiska partier ställer upp.

–Jag skulle säga att det till största del knappt finns något sånt inblandat, säger Monica Husberg.

På vilket sätt kan man påverka med en röst i kyrkovalet?

–Det som du påverkar är vilken typ av verksamhet som ska bedrivas och vad man ska fokusera på inom kyrkan. Där skiljer det sig en del, avslutar ordföranden.

”Dags att avgå”
Hennes egen roll innan det är dags för val är att kalla valnämnden till valmöten. På valdagen ser hon till att valförrättare finns i alla lokaler under den 19 september.

Husberg är en rutinerad dam i Svenska Kyrkan och Össeby församling. Hon har suttit i deras valnämnd ända sedan kyrkan skiljde sig från staten, år 2000. Nu känner hon att åldern börjar ta ut sin rätt. Hon kommer sitta som ordförande i det här valet, men efter det är tanken att det är dags att avgå.

–Jag tänker nog inte ställa upp en period till. Det har ju blivit ganska många val man varit med i och nu känner jag väl att det räcker, säger ordföranden.

Össeby församling
Information om kyrkovalet i Össeby församling 2021.

Röstkort:
Alla som är valberättigade kommer få hem ett röstkort. När du får hem ditt röstkort så kommer det stå i kortet vilken vallokal som just du ska gå till.

Vallokaler den 19 september:
Karbyskolan och Kårsta församlingsgård mellan klockan 14-20.

Vilka kan man rösta på:
Kyrkornas Väl, Partipolitiskt Obundna i Svenska kyrkan (POSK) och Centerpartiet (C)

Datum för förtidsröstande:
Från 6 september fram tills den 18 september.

Vart och vilken tid kan man förtidsrösta:
Varje dag på pastorsexpeditionen mellan klockan 09-11. Varje dag mellan 17-20 fungerar det även i Lilla Garns skola. i Lilla Garns skola kommer valdeltagare även att kunna rösta dagen innan valet, den 18 september mellan klockan 12-20.