NYHETER 2024-04-25 KL. 10:05

Lagliga berusningsmedel är en inkörsport

Av Victoria Sid

Lustgas och vapeprodukter fortsätter locka ungdomar men riskerna är stora. I ett försök att ta ställning mot bruket av lustgas har kommunen tillsammans med polisen beslutat att ändra de lokala ordningsföreskrifterna. Något som Länsstyrelsen satt stopp för.

– Ändringen är mycket för att påvisa att det här är farligt och att vi inte vill ha det. Det är ett ställningstagande, säger Fredrik Pettersson veckan innan Länsstyrelsens hävde beslutet.

Lagliga berusningsmedel är en inkörsport
LEGALT. Fredrik menar på att bara för att något är lagligt behöver det inte bara bra. Att lusgasen är en inkörsport tror han många har missat. Foto: Roffe Andersson

Lokalpolisen Fredrik Pettersson går med vana steg över Tuna torg i Vallentuna centrum. I händerna har han en tub med lustgas och en påse med e-cigaretter, även kallat vapes. Några ungdomar hälsar på konstapeln, en annan vill berätta att han inte har köpt ut lustgas. Bruket av lustgas har ökat generellt i samhället, även i Vallentuna. Gasen började säljas som berusningsmedel i ballonger på nattklubbar och i små patroner.

– Här är vi i dag, säger Fredrik och pekar mot lustgasen som nu går att köpa på en stor tub.

– Det finns inget annat syfte med den här än att bruka.

VAPE. Till e-cigaretter, även kallat vape, går det att lagligt köpa syntetiskt cannabis. I butiker och på nätet säljs HHCH och THCB till vape men även i godisform och som växtdelar. Foto: Roffe Andersson

Vapes är besvärligt menar Fredrik. Innehållet är svårt att identifiera och något som blivit allt vanligare är cannabinoider, syntetisk cannabis. Den syntetiska drogen kan vara 30 procent starkare än vanlig cannabis och vissa sorter säljs helt lagligt. Formerna HHC och HHCO har kriminaliserats men när en sort blir olaglig kommer en ny ut på marknaden. Situationen har blivit en akilleshäl. I exempelvis Storbritannien har man kriminaliserat hela släkten av narkotika. I Sverige, om en liten del byts ut och substansen får en annan beteckning, måste den utredas på nytt.

– Bara för att det är legalt behöver det inte vara bra, säger Fredrik och fortsätter:

– Det är en inkörsport. Du kanske har en vape med nikotin först. Så kommer en kompis och håller fram en vape med HHC utan att du vet om det. Där ifrån är det ett väldigt litet steg att börja med riktigt cannabis. Det är en problematisk situation.

Inkörsport

En vanlig syn i dag är lustgastuber som ligger slängda på gräsmattor och i diken. När polisen hittar tuberna gör de även en del andra fynd. Alkoholflaskor, tablettförpackningar, och zippåsar med annat innehåll. Många gånger finns även rester av syntetisk och vanlig cannabis.

– Allt är oprövat. Lustgas används som smärtlindring inom sjukvården under en kort period. Det här är långtidsbruk och då börjar man se att folk får nervskador. Det är ett mänskligt experiment.

POLISEN. Fredrik Pettersson har från polisens håll varit med och tagit fram nya ordningsregler med Vallentuna kommun. Men en vecka efter intervjun upphävde Länsstyrelsen kommunfullmäktiges beslut på grund av ordet förtära. Foto: Roffe Andersson

I ett försök att minska bruket av lustgas beslutade kommunfullmäktige i Vallentuna att ändra de lokala ordningsföreskrifterna och förbjuda förtäring av lustgas på offentliga platser. Ett beslut som Länsstyrelsen upphävt på grund av just ordet förtäring. Men kommunen har inte givit upp. Efter beslutet hade kommunen ett extrainsatt möte där ordet förtära byttes ut mot bruka. På nästa kommunfullmäktige den 29 april kommer ärendet tas upp på nytt för att sedan få en ny bedömning av Länsstyrelsen. Att ändra ordningsreglerna är ett sätt att skadreducera.

”Skadereducera”

Polisens arbete går till stor del ut på skadereducering. Att någon gör sig väldigt illa eller fastnar i ett missbruk är en stor kostnad för samhället. Men det ger också mycket mänskligt lidande menar Fredrik på.

– Det kanske inte blir så bra slutprodukter av ungdomarna som det hade kunnat bli om de inte höll på med sånt här.

Det viktigaste för ungdomar är vettiga föräldrar eller andra vuxna som visar vägen. För när polisen väl kommer har det ofta gått väldigt långt. Då har personen hunnit bruka och normalisera eller rättfärdiga bruket för sig själv.

– Man ska inte slå på trumman heller att det är en domedag i Vallentuna men vi ska skadereducera så mycket vi kan. Vi får göra vårt bästa för att det ska bli bra slutprodukter av ungdomarna för det här kan sabba väldigt mycket, säger Fredrik och pekar ännu en gång mot lustgasen och vapeprodukterna han hade med sig.

– Det är tråkigt att folk som skulle kunna ha väldigt bra och normala liv inte får det i slutändan för att man höll på med något sånt som ledde till något annat.